Informace dle zák. č. 106

INF 15/2011
20.9.2011

INF 15/2011

INF 15/2011 - Obsah písemné komunikace mezi Městem Orlová a spol. RPG, a.s. v rámci akce odkanalizování okrajových částí města Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2011
20.9.2011

INF 14/2011

INF 14/2011 - Využití prostředků, které nebyly využity při stavbě světelné křižovatky ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2011
20.9.2011

INF 13/2011

INF 13/2011 - Problematika těžby - Důl Lazy ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2011
13.7.2011

INF 12/2011

INF 12/2011 - Byl poskytnut zvukový záznam z 6. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 29.6.2011 ... více informací

INF 11/2011
10.5.2011

INF 11/2011

INF 11/2011 - Byl poskytnut zvukový záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 27.4.2011 ... více informací

INF 10/2011
22.4.2011

INF 10/2011

INF 10/2011 - k veřejné zakázce zadané městem Orlová ev. č. 60025576 a ev. č. 60040355 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2011
5.4.2011

INF 9/2011

INF 9/2011 - znění zpracované studie k orlovské nemocnici od RGM Medical s.r.o. Odloženo - odkaz na jiného poskytovatele. ... více informací

INF 8/2011
22.2.2011

INF 8/2011

INF 8/2011 - Byl poskytnut zvukový záznam z 3. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 9.2.2011 ... více informací

INF 7/2011
22.2.2011

INF 7/2011

INF 7/2011 - o plánovaných investicích ve městě Orlová na rok 2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2011
22.2.2011

INF 6/2011

INF 6/2011 - o plánovaných investicích ve městě Orlová na rok 2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2011
22.2.2011

INF 5/2011

INF 5/2011 - informace ke správnímu řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2011
16.2.2011

INF 4/2011

INF 4/2011 - informace týkající se rozhodnutí o stanovení jednotlivých "přechodů pro chodce" ve správním obvodu od roku 2006 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2011
14.2.2011

INF 3/2011

INF - 3/2011 - celkové objemy veřejných zakázek – stavebních prací zadaných v letech 2008, 2009 a 2010, a to veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek dle § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2011
18.1.2011

INF 2/2011

INF 2/2011 - investiční plán města Orlová pro rok 2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2011
17.1.2011

INF 1/2011

INF 1/2011 - Byl poskytnut zvukový záznam z 2. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 15.12.2010 ... více informací

INF 10/2010
17.1.2011

INF 10/2010

INF 10/2010 - Informace   pro studii o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce a jejich trendech 2010/2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2010
17.1.2011

INF 10/2010

INF 10/2010 - Informace   pro studii o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce a jejich trendech 2010/2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2010
23.11.2010

INF 9/2010

INF 9/2010 - žádost o poskytnutí znění textu dodatku č. 3 ke smlouvě mezi Městem Orlová a OKD a.s. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2010
23.11.2010

INF 8/2010

INF 8/2010 - dotaz, zda v období od 24.11.1990 do 30.06.2006 proběhlo na území města Orlové místní referendum. V tomto období na území města neproběhlo místní referendum.   ... více informací

INF 7/2010
23.11.2010

INF 7/2010

INF 7/2010 - dotaz na celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných v letech 2007, 2008 a 2009. Rok 2007 - 49 882 836,- Kč Rok 2008 - 42 050 938,- Kč Rok 2009 - 56 602 273,- Kč ... více informací

INF 6/2010
13.5.2010

INF 6/2010

INF 6/2010 - žádost o zaslání seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2010 a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32