Informace dle zák. č. 106

INF 4/2023
1.2.2023

INF 4/2023

INF 4/2023Žádost o sdělení informací ke skládce na pozemcích p.č. 2302, p.č. 2279, p.č. 2275 a okolních pozemcích v katastrálním území Lazy u Orlové, obec Orlová a zda byIa prodloužena skládka na výše uvedených pozemcích a za jakých podmínek. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2023
14.1.2023

INF 3/2023

INF 3/2023Žádost o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města pro rok 2023. U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) a to: - název projektu - stručný popis projektu - rozpočet projektu v mil. Kč - plánovaný termín započetí projektu - lokalita stavby - zaj... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2023
13.1.2023

INF 2/2023

INF 2/2023Žádám o sdělení, zda Policie České republiky určila obecní policii místa k měření v obci Ostrava, dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tak, aby toto určení míst bylo účinné dne 16. 11. 2021. Pokud ano, pak žádám o vymezení, jaká konkrétní místa v byla určena k měření obecní policii. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2023
13.1.2023

INF 1/2023

INF 1/2023Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o u... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2022
8.12.2022

INF 22/2022

INF 22/2022 S ohledem na obsah výzvy Městského úřadu Orlová, Odboru dopravy ze dne 22. listopadu 2022, č. j. MUOR 134651/2022, se žadatel, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, obrací na povinný subjekt se žádostí o poskytnutí výstupu z technického prostředku (např. foto, video) či jiného dokumentu, který dekl... více informací

INF 21/2022
10.10.2022

INF 21/2022

INF 21/2022Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2022
10.10.2022

INF 20/2022

INF 20/2022Žádost o nahlédnutí do spisu. Žádost byla posouzena z hlediska jejího obsahu a bylo zjištěno, že se jedná o žádost o nahlížení do spisu dle správní řádu nikoliv o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ... více informací

INF 19/2022
15.8.2022

INF 19/2022

INF 19/2022Žádost o poskytnutí informace, zda nabylo stavební povolení vydané Vaším úřadem dne 18.11.2021, sp. zn.: MUOR S 12198/2021/OVŽP/LIP, č.j. MUOR 137111/2021, právní moci. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2022
15.8.2022

INF 18/2022

INF 18/2022Žádost o poskytnutí následujících informací: 1. Milostivé léto - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. “oprávněným” (věřitelem):a) Kolik je případů (uveďte, prosím, počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto mohlo týkat?b) Kolik je případů (uveďte, prosím, počet exekucí, popř... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2022
15.8.2022

INF 17/2022

Byly zveřejněny zápisy ze všech schůzí Rady města Orlová v současném volebním období (2018-2022) ... více informací

INF 16/2022
13.7.2022

INF 16/2022

INF 16/2022Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2022
15.6.2022

INF 15/2022

INF 15/2022Poskytnutí informace, zda proběhlo a bylo vydáno rozhodnutí, souhlas se změnou v užívání budovy AK (advokátní kanceláře) na byt čp. ............., Orlová-Lutyně, v souvislosti s užíváním sousedního RD ............................ a zda byli v této věci vyslechnuti svědkové a co bylo obsahem jejich výpovědi. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2022
15.6.2022

INF 14/2022

INF 14/2022Dovoluji si Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:1) Celkový počet bytů ve Vaší obci,2) Celkový počet bytů ve vlastnictví Vaší obce (tj. jednotek i bytů jako součásti bytového domu), 3) Informace o případných prodejích bytového fondu z vlastnictví obce... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2022
6.5.2022

INF 13/2022

NF 13/2022Přehled o městem Orlová poskytnutých dotacích a peněžních darech na pořádání cyklistického závodu Gracia v letech 2020 a 2021, včetně vyúčtování použití těchto prostředků. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2022
2.5.2022

INF 12/2022

NF 12/2022Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovolujeme požádat o tyto informace:Nabylo rozhodnutí Městského úřadu Orlová, Odboru výstavby a životního prostředí ze dne 18. listopadu 2021, spis. zn. MUOR S 12198/2021/OVŽP/LIP, Č.j. MUOR 137111/2021 (společné povolení) právní moci? Pokud ne... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2021
20.4.2022

INF 11/2021

INF 11/2022Žádost, v případě, že Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění stavby, žádáme o poskytnutí informací podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona pouze u právnických osob od 1.11.2021 doposud u těchto bodů:1) Rozhodnutí o odstranění stavby - kopii 1 strany rozhodnutí.2) Sdělení informací ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2022
13.4.2022

INF 10/2022

INF 10/2022Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2022
1.4.2022

INF 9/2022

INF 9/20221. Kolik žádostí z celkového počtu žádostí, které evidujete za posledních 5 let (resp. roky 2017-2021) bylo odmítnuto (vydáno rozhodnutí o odmítnutí) pro zneužití práva na informace? 2. Prosím o poskytnutí výše uvedených odmítavých (anonymizovaných) rozhodnutí. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2022
1.4.2022

INF 8/2022

INF 8/2022V žádosti je popsán pohled žadatele na současné dění na Ukrajině, kdy následně poukazuje na obecné informace či na rozpory v informacích a přístupech k dění v souvislosti s válečným konfliktem a vyvozuje dotazy stran pravdivosti informací k předmětnému konfliktu. Žádost byla odložena. ... více informací

INF 7/2022
29.3.2022

INF 7/2022

INF 7/2022V žádosti je popsán pohled žadatele na současné dění na Ukrajině, kdy následně poukazuje na obecné informace či na rozpory v informacích a přístupech k dění v souvislosti s válečným konfliktem a vyvozuje dotazy stran pravdivosti informací k předmětnému konfliktu. Žádost byla odložena. ... více informací

INF 6/2022
24.3.2022

INF 6/2022

INF 6/2022Žadatel tímto žádá, aby mu povinný subjekt v souladu se zákonem poskytl odpovědi na níže uvedené konkrétní dotazy:1. Kolik evidujete přestupků za jednotlivé roky v období 2019, 2020?2. Kolik z celkového počtu za jednotlivý rok se jedná o mladistvé?3. Jakých skutkových podstat se za jednotlivý rok mladiství dopustili?4 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32