Informace dle zák. č. 106

INF 32/2011
6.12.2011

INF 32/2011

INF 32/2011 - dotaz, zda Pracovní skupina pro životní prostředí v novém složení projednala a předložila Radě města Orlová problematiku a řešení: - opakované dlouhodobé smogové situace v Orlové, kácení 941 ks stromů v Orlové Lazech, zjištění lokálních topenišťv Orlové spalující odpad (komunální) případně jiný, vypouštění odpadní... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 31/2011
6.12.2011

INF 31/2011

INF 31/2011 - dotaz, kdo se jmenovitě zúčastnil schůzky mezi OKD a zástupci města  dne 7.11.2011. Jakým způsobem byl podnět ze strany OKD učiněn, jeho znění, jaký byl výsledek uvedené schůzky, co bylo na schůzce projednáno. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2011
23.11.2011

INF 30/2011

INF 30/2011 - žádost o program  a zápis z jednání zástupců města Orlová a OKD, a.s. a Dolu Karviná ze dne 7.11.2011 a dotaz, zda byla ustanovena pracovní skupina "Výhoda", její složení a nápň činnosti ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2011
16.11.2011

INF 28/2011

INF 28/2011 - poskytnutí smluv o finančním vypořádání důlních škod v letech 2000 - 2011 mezi městem Orlová a OKD a.s. - sdělení, které konkrétní důlní škody byly za tyto prostředky opraveny včetně komunikací, chodníků a jiných v jednotlivých letech a v jaké výši ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2011
14.11.2011

INF 29/2011

INF - 29/2011 - na základě kterého usnesení Rady města Orlová bylo umožněno použití znaku města Orlová na studii VŠB TU Ostrava výzkumného energetického centra pod názvem "Lokální vytápění - reálné  možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí" ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26_2011
14.11.2011

INF 26_2011

INF 26/2011 - program a zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová ze dne 7.11.2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2011
14.11.2011

INF 27/2011

INF 27/2011 - Dotaz, zda probíhá řízení týkající se stanovení ochranného pásma vodního díla v k.ú. Dolní Lutyně ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2011
1.11.2011

INF 25/2011

INF 25/2011 - byl poskytnut zvukový záznam z 8. jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 19.10.2011 ... více informací

INF 24/2011
1.11.2011

INF 24/2011

INF 24/2011 - studie alternativního vytápění biomasou lokalit Výhoda a Zimný důl ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2011
1.11.2011

INF 23/2011

INF 23/2011 - dotaz na datumy jednání a zápisy z těchto jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová pod vedením p. Vojáčka ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2011
25.10.2011

INF 21/2011

INF 21/2011 - za které důlní škody na majetku města byly městu Orlová vyplaceny finanční prostředky v letech 2000-2011 - jak bylo prostředků za důlní škody využito tj. kde a v jaké výši ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2011 - doplnění
25.10.2011

INF 18/2011 - doplnění

INF 18/2011 - doplnění - Zápis z pracovní skupiny pro problematiku životního  prostředí č. 2/2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2011
25.10.2011

INF 17/2011

INF 17/2011 - Byl poskytnut zvukový záznam ze 7. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 14.09.2011 ... více informací

INF 18/2011
12.10.2011

INF 18/2011

INF 18/2011 - Zápisy z jednání Pracovní skupiny pro problematiku životního prostředí od začátku volebního období do 3.10.2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2011
11.10.2011

INF 20/2011

INF 20/2011 - seznam nemovitostí spol. RPG ve věci odkanalizování okrajových částí, které budou napojeny na kanalizaci - navržený seznam nemovitostí, dle kterého byly vlastníkům nemovitostí zaslány Dohody o napojení na veřejnou kanalizaci - znění Dohody o napojení na veřejnou kanalizaci ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2011
6.10.2011

INF 19/2011

INF 19/2011 - Dotaz, kdo je zodpovědný za plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Orlová, s odvoláním na usnesení č. 45/3 zastupitelstva města. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2011
6.10.2011

INF 19/2011

INF 19/2011 - Dotaz, kdo je zodpovědný za plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Orlová, s odvoláním na usnesení č. 45/3 zastupitelstva města. ... více informací

INF 19/2011
6.10.2011

INF 19/2011

INF 19/2011 - Dotaz, kdo je zodpovědný za plnění přijatých usnesení ZM Orlová s odvoláním na usnesení zastupitelstva města č. 45/3 ... více informací

INF 18/2011
6.10.2011

INF 18/2011

INF 18/2011 - Byl poskytnut zvukový záznam ze 7. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 14.09.2011 ... více informací

INF 13/2011 - 2. část
21.9.2011

INF 13/2011 - 2. část

INF 13/2011 - 2. část - přesné částky za posledních 10 let, které město Orlová dostalo do rozpočtu za důlní škody ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2011
20.9.2011

INF 16/2011

INF 16/2011 - Programy jednání a materiály projednávané zastupitelstvem města dne 19.10.2011 a 7.12.2011 a také případná mimořádná jednání zastupitelstva města ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32