Informace dle zák. č. 106

INF 24/2012
4.7.2012

INF 24/2012

INF 24/2012 - Dodatek č. 5 k dohodě 1/2007 mezi OKD a Městem Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2012
4.7.2012

INF 23/2012

INF 23/2012 - tiskovina s názvem "Projekce kanalizačních přípojek pro občany Orlové" distribuovaných zaměstnancem MěÚ Orlová roznášejícím poštu ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2012
19.6.2012

INF 22/2012

INF 22/2012 - vyjádření vedení města Orlová k záměru pokračování hornické činnosti ve městě Orlová v letech 2015 - 2035... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2012
19.6.2012

INF 21/2012

INF 21/2012 - byl poskytnut zápis z 28. jednání Rady města Orlová ze dne 30.05.2012... více informací

INF 20/2012
19.6.2012

INF 20/2012

INF 20/2012 - znění "anonymní ankety", kterou město Orlová předalo Osadnímu výboru Výhoda, o jejíž provedení (organizaci) byl výbor požádán... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2012
19.6.2012

INF 19/2012

INF 19/2012 - seznam porubů v dobývacím prostoru dolu Lazy, ke kterým dala souhlas s těžbou Rada města Orlová za období 6/2010 - 6/2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2012
13.6.2012

INF 18/2012

INF 18/2012 - Zápis z mimořádného jednání schůze Osadního výboru Výhoda ze dne 14.05.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2012
26.5.2012

INF 17/2012

INF 17/2012 - žádost o poskytnutí územního rozhodnutí... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2012
17.5.2012

INF 16/2012

INF 16/2012 - Zápis z jednání Pracovní skupiny pro problematiku hornictví ze dne 2.5.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2012
26.4.2012

INF 15/2012

INF 15/2012 - Zápis z jednání Pracovní skupiny pro problematiku hornictví ze dne 11.4.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2012
19.4.2012

INF 14/2012

INF 14/2012 - Usnesení Rady města Orlová č. 789/24 - Zápis z jednání, hlasování členů rady města, přítomnost členů rady města na jednání.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2012
19.4.2012

INF 13/2012

INF 13/2012 - Znění dopisu zaslaného na OKD a.s. Důl Karviná Městem Orlová v rámci podání zjišťovacího řízení ze dne 14.3.2012 na MŽP ČR tzv. oznámení záměru v pokračování hornické činnosti závodu ČSA do roku 2035... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2012
28.3.2012

INF 12/2012

INF 12/2012 - dotaz, na kterých domech panelové zástavby ve vlastnictví města Orlová budou instalována monitorovací zařízení jako preventivní zabezpečovací opatření (viz. dodatek č. 5 obsah čl. II dohody 1/2007 mezi OKD a městem Orlová tj. bod 10)... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2012
22.3.2012

INF 11/2012

INF 11/2012 - byly poskytnuty materiály k jednání Rady města Orlová ze dne 7.3.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2012
15.3.2012

INF 10/2012

INF 10/2012 - informace k veřejné zakázce č. 60025576 na dodávky elektrické energie... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2012
15.3.2012

INF 9/2012

INF 9/2012 - informace k veřejné zakázce č. 60040355 na dodávky elektrické energie... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2012
15.3.2012

INF 8/2012

INF 8/2012 - důvody a konkrétní požadavky města Orlová v řešení aktuální problematiky střetu zájmů mezi OKD, a.s. důl Karviná a městem Orlová (viz setkání zástupců města Orlová a OKD, a.s. ze dne 20.2.2012)... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2012
7.3.2012

INF 7/2012

INF 7/2012 - poskytnutí všech materiálů Osadního výboru Zimný důl - Lazy za období jeho činnosti (1.11.2007 - 29.6.2011) osadním výborem předložené k jednání Zastupitelstva města Orlová (tj. materiály, které byly adresovány k jednání ZM Orlová) mimo mater... více informací

INF 6/2012
7.3.2012

INF 6/2012

INF 6/2012 - nahlédnutí a pořízení kopie ohledně prodeje pozemku č. 799 v k.ú. Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2012
28.2.2012

INF 5/2012

INF 5/2012 - výsledek schůzky zástupců města Orlová a OKD a.s. ze dne 20.02.2012, z podnětu koho se konala, zápis z uvedené schůzky, kdo se jí účastnil... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2012 - 2. část odpovědi
28.2.2012

INF 3/2012 - 2. část odpovědi

INF 3/2012 - 2. část odpovědi - žádost o poskytnutí zápisů z jednání Pracovní skupiny pro problematiku hornictví v roce 2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33