Informace dle zák. č. 106

INF 41/2012
11.12.2012

INF 41/2012

INF 41/2012 -dotaz na MěÚ Orlová (případně ZM Orlová a další dotčené orgány města Orlová): "Vyjádření k MŽP ČR zahájenému správnímu řízení o ochraně ložiskového území české části Hornoslezské pánve (čj. sp. zn.:1533/580/12, 91015/ENV, 000370/A-10) ze dne 29.10.2012" ... více informací

INF 40/2012
11.12.2012

INF 40/2012

INF 40/2012 - byly podány tyto informace: 1. Zápis z 35. zasedání Rady města Orlová ze dne 12.11.2012 2. Materiály k 35. zasedání Rady města Orlová ze dne 12.11.2012 (č. usnesení 1190/35, 1193/35, 1210/35) ... více informací

INF 39/2012
28.11.2012

INF 39/2012

INF 39/2012 - 1. Stanovisko MěÚ Orlová (dotčeného orgánu) ve věci změny podmínek ochrany výhradních ložisek černého uhlí v území "CHLÚ - české části hornoslezské pánve" 2. Výzva KÚ Ostrava ze dne 23.10.2012 zaslaná Stavebnímu úřadu v Orlové ve věci zjednání nápravy - problematika průmyslové zóny bývalého dolu Žofie - Na Kamenc... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 39/2012
28.11.2012

INF 39/2012

INF 39/2012 - 1. Stanovisko MěÚ Orlová (dotčeného orgánu) ve věci změny podmínek ochrany výhradních ložisek černého uhlí v území "CHLÚ - české části hornoslezské pánve" 2. Výzva KÚ Ostrava ze dne 23.10.2012 zaslaná Stavebnímu úřadu v Orlové ve věci zjednání nápravy - problematika průmyslové zóny bývalého dolu Žofie - Na Kamenc... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 38/2012
28.11.2012

INF 38/2012

INF 38/2012 - 1. Kolik památkových zón a v kterých městech (obcích) leží v územní působnosti správního orgánu? 2. Došlo v některé z uvedených památkových zón k povolení plastových oken? 3. Pokud ano, v kolika případech a v jakých letech? ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 36/2012
5.11.2012

INF 36/2012

INF 36/2012 - byly poskytnuty nasledující materiály: - Zápis z 34. zasedání Rady města Orlová  ze dne 17.10.2012      - Materiál Úprava rozpočtu roku 2012 – ORJ 04 odbor životního prostředí - Materiál Návrhy na pořízení změny územního plánu Orlové - Materiál Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ – schválení konces... více informací

INF 35/2012
17.10.2012

INF 35/2012

INF 35/2012 - byly poskytnuty tyto materiály: Zápis z 33. jednání Rady města Orlová ze dne 27.09.2012 Materiál k usnesení Rady města Orlová č. 1128/33 ze dne 27.09.2012 ... více informací

INF 34/2012
27.9.2012

INF 34/2012

INF 34/2012 - Náklady na budovu Slezská 96 a náklady na provoz Městské policie a sociální služby za roky 2010 a 2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2012
27.9.2012

INF 33/2012

INF 33/2012 - Dodatek č. 5 k Dohodě č. 1/2007 mezi OKD, a.s. a Městem Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2012
18.9.2012

INF 32/2012

INF 32/2012 - byly poskytnuty materiály z 31. jednání Rady města Orlová ze dne 22.08.2012: - Čistící a kropící vůz   - Záměr převodu nemovitostí v rámci akce „Humanizace centra města Orlová-Lutyně“   - Dohoda o napojení na veřejnou kanalizaci v rámci akce „Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ – protinávrh   -... více informací

INF 31/2012
29.8.2012

INF 31/2012

INF 31/2012 - k nahlédnutí byla poskytnuta  informace ke statickému posouzení poruch parkovacího objektu č. 1 v Orlové Lutyni na V. etapě v majetku města Orlová ... více informací

INF 30/2012
27.8.2012

INF 30/2012

INF 30/2012 - byly poskytnuty tyto materiály: 1. Zápis z jednání Rady města Orlová ze dne 6.8.2012 2. Materiál k jednání Rady města Orlová ze dne 6.8.2012 "Stanovisko k hornické činnosti OKD a.s. Dolu Karviná .." ... více informací

INF 29/2012
17.8.2012

INF 29/2012

... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2012
7.8.2012

INF 29/2012

INF 29/2012 - 1. byl poskytnut zápis z jednání rady města ze dne 18.07.2012 2. Dodatek č.5 k dohodě 1/2007 mezi OKD a Městem Orlová projednaný v Pracovní skupině pro problematiku hornictví 3. Zápis z jednání Pracovní skupiny (RM Orlová) pro problematiku hornictví ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2012
7.8.2012

INF 28/2012

INF 28/2012 - Tiskovým oddělením MěÚ Orlová vypracovanou odpověď na tiskový dotaz k otázkám rekonstrukce náměstí 28. října v Orlové Lutyni, jejíž součástí bylo také vyjádření PaedDr. Mojžíška, zaslané elektr. cestou redaktorovi Deníku Karvinsko p. Gorgolovi ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2012
18.7.2012

INF 26/2012

INF 26/2012 - Text písemného vyjádření místostarosty Orlové PaedDr. Mojžíška zaslané redaktorovi Deníku Karvinsko, ke kterého redaktor čerpal v článku otištěném v Deníku dne 7.7.2012 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2012
18.7.2012

INF 27/2012

INF 27/2012 - Územní rozhodnutí "Revitalizace prostranství centra města Orlové-Lutyně" ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2012
18.7.2012

INF 25/2012

INF 25/2012 - 1. Všechny navržené změny v projektové dokumentaci odkanalizování okrajových částí města Orlová ke dni 3.7.2012 2. Všechny zapracované změny (viz. bod 1.) ke dni 30.7.2012 3. Změny provedené v dohodách o připojení na budovaný kanalizační řad v rámci odkanalizování města Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2012
4.7.2012

INF 24/2012

INF 24/2012 - Dodatek č. 5 k dohodě 1/2007 mezi OKD a Městem Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2012
4.7.2012

INF 23/2012

INF 23/2012 - tiskovina s názvem "Projekce kanalizačních přípojek pro občany Orlové" distribuovaných zaměstnancem MěÚ Orlová roznášejícím poštu ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2012
19.6.2012

INF 22/2012

INF 22/2012 - vyjádření vedení města Orlová k záměru pokračování hornické činnosti ve městě Orlová v letech 2015 - 2035... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33