Informace dle zák. č. 106

INF 8/2013
7.3.2013

INF 8/2013

INF 8/2013 - byl poskytnut zápis z jednání Rady města Orlová č. 39, 39/1 a 40. ... více informací

INF 7/2013
25.2.2013

INF 7/2013

INF 7/2013 - byl poskytnut zvukový záznam z 16. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 20.02.2013 ... více informací

INF 6/2013
21.2.2013

INF 6/2013

  INF 6/2013 -      Má město (městská část) v současné době ve vlastnictví bytové domy, kolik a jakých (počet bytů na domě, atd.) -      Zvažuje město (městská část) prodej těchto bytů nájemníkům v období do dvou let? -      Jakým způsobem hodlá privatizaci provést? Najme externí účetní správcovskou realitku. -      Požadav... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2013
12.2.2013

INF 5/2013

  INF 5/2013 - Zaslání investičních plánů města pro rok 2013, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány uskutečnit v letech 2013-2015. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2013
12.2.2013

INF 4/2013

INF 4/2013Informace k pozemkům: - 4213/312 a 571 v k.ú. Horní Lutyně, 3073/1 v k.ú. Poruba u Orlové. Na těchto pozemcích se nachází plakátovací zařízení. -  Jsou výše uvedená plakátovací zařízení ve vlastnictví Města Orlová? Pokud nejsou v jeho vlastnictví, tak kdo je vlastní? -  Užívá Město Orlová plakátovací zařízení na výše... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2013
12.2.2013

INF 3/2013

INF 3/2013 - Zaslání investičních plánů města pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2013 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných rozpočtů. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2013
24.1.2013

INF 2/2013

INF 2/2013 - U Osadního výboru Zimný důl-Lazy: Počet jednání osadního výboru od 1.10.2011 + počet odevzdaných zápisů jednání a počet odevzdaných prezenčních listin ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2013
24.1.2013

INF 1/2013

INF 1/2013 - byly poskytnuty materiály k jednání Rady města Orlová č. 37 ze dne 19.12.2012: 1260/37 - 3.10.2., 1265/37, 1270/37, 1273/37, 1279/37, 1291/37 ... více informací

INF 37/2012
24.1.2013

INF 37/2012

INF 37/2012 - Kopie reakcí všech subjektů, které závazně reagovaly na záměr města Orlová "Prodej částí pozemků k budoucím stavbám A a B pol. domů náměstí 28. října v Orlové-Lutyni" V souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla poskytnuta reakce jednoho subjektu (občanského sdružení). ... více informací

INF 43/2012
21.12.2012

INF 43/2012

INF 43/2012 - byl poskytnut zvukový záznam z 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 12.12.2012 ... více informací

INF 42/2012
19.12.2012

INF 42/2012

INF 42/2012 - žádost o poskytnutí písemného stanoviska ve věci změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve spočívající ve změně podmínek ochrany výhradních ložisek černého uhlí ve smyslu § 16 a § 17 horního zákona ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 41/2012
11.12.2012

INF 41/2012

INF 41/2012 -dotaz na MěÚ Orlová (případně ZM Orlová a další dotčené orgány města Orlová): "Vyjádření k MŽP ČR zahájenému správnímu řízení o ochraně ložiskového území české části Hornoslezské pánve (čj. sp. zn.:1533/580/12, 91015/ENV, 000370/A-10) ze dne 29.10.2012" ... více informací

INF 40/2012
11.12.2012

INF 40/2012

INF 40/2012 - byly podány tyto informace: 1. Zápis z 35. zasedání Rady města Orlová ze dne 12.11.2012 2. Materiály k 35. zasedání Rady města Orlová ze dne 12.11.2012 (č. usnesení 1190/35, 1193/35, 1210/35) ... více informací

INF 39/2012
28.11.2012

INF 39/2012

INF 39/2012 - 1. Stanovisko MěÚ Orlová (dotčeného orgánu) ve věci změny podmínek ochrany výhradních ložisek černého uhlí v území "CHLÚ - české části hornoslezské pánve" 2. Výzva KÚ Ostrava ze dne 23.10.2012 zaslaná Stavebnímu úřadu v Orlové ve věci zjednání nápravy - problematika průmyslové zóny bývalého dolu Žofie - Na Kamenc... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 39/2012
28.11.2012

INF 39/2012

INF 39/2012 - 1. Stanovisko MěÚ Orlová (dotčeného orgánu) ve věci změny podmínek ochrany výhradních ložisek černého uhlí v území "CHLÚ - české části hornoslezské pánve" 2. Výzva KÚ Ostrava ze dne 23.10.2012 zaslaná Stavebnímu úřadu v Orlové ve věci zjednání nápravy - problematika průmyslové zóny bývalého dolu Žofie - Na Kamenc... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 38/2012
28.11.2012

INF 38/2012

INF 38/2012 - 1. Kolik památkových zón a v kterých městech (obcích) leží v územní působnosti správního orgánu? 2. Došlo v některé z uvedených památkových zón k povolení plastových oken? 3. Pokud ano, v kolika případech a v jakých letech? ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 36/2012
5.11.2012

INF 36/2012

INF 36/2012 - byly poskytnuty nasledující materiály: - Zápis z 34. zasedání Rady města Orlová  ze dne 17.10.2012      - Materiál Úprava rozpočtu roku 2012 – ORJ 04 odbor životního prostředí - Materiál Návrhy na pořízení změny územního plánu Orlové - Materiál Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ – schválení konces... více informací

INF 35/2012
17.10.2012

INF 35/2012

INF 35/2012 - byly poskytnuty tyto materiály: Zápis z 33. jednání Rady města Orlová ze dne 27.09.2012 Materiál k usnesení Rady města Orlová č. 1128/33 ze dne 27.09.2012 ... více informací

INF 34/2012
27.9.2012

INF 34/2012

INF 34/2012 - Náklady na budovu Slezská 96 a náklady na provoz Městské policie a sociální služby za roky 2010 a 2011 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2012
27.9.2012

INF 33/2012

INF 33/2012 - Dodatek č. 5 k Dohodě č. 1/2007 mezi OKD, a.s. a Městem Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2012
18.9.2012

INF 32/2012

INF 32/2012 - byly poskytnuty materiály z 31. jednání Rady města Orlová ze dne 22.08.2012: - Čistící a kropící vůz   - Záměr převodu nemovitostí v rámci akce „Humanizace centra města Orlová-Lutyně“   - Dohoda o napojení na veřejnou kanalizaci v rámci akce „Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ – protinávrh   -... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32