Informace dle zák. č. 106

INF 11/2014
30.5.2014

INF 11/2014

INF 11/2014 - vyčíslení finančních nákladů, které vznikly všem odborům MěÚ Orlová od roku 2010, včetně, do 19.05.2014 na základě zpracovávání a obstarávání odborných posudků, stanovisek apod. v souvislosti s řešením podání učiněných p. ............................ a spolkem ......................... ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2014
14.5.2014

INF 9/2014

INF 9/2014 - předložení legendy ke kanalizaci týkající se splaškových vod čp. 331, 1364, 651, 247, 398, 96, 672, 1104, 1199 Orlová-Lutyně ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2014
7.5.2014

INF 10/2014

INF 10/2014 - byl poskytnut zvukový záznam z 25. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 23.04.2014 ... více informací

INF 8/2014
17.4.2014

INF 8/2014

INF 8/2014 - byl předán ornitologický posudek - možný vliv na hnízdící páry rorýse a jedince veverky obecné ... více informací

INF 7/2014
5.3.2014

INF 7/2014

INF 7/2014 - byly předány žádosti organizačního výboru Gracia ČEZ-EDĚ, adresované OSMM - Orlová ze dne 1.2.2014 a 8.2.2014 ... více informací

INF 6/2014
5.3.2014

INF 6/2014

INF 6/2014 Poskytnutí veškerých kopií smluv uzavřených mezi městem Orlová a společností GORDIC spol. s r.o., IČ: 479 03 783, sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ 47903783 v období 1993 až 2014 včetně dodatků těchto smluv Sdělení důvodu zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na základě kterých byla uzavřena s... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2014
17.2.2014

INF 5/2014

INF 5/2014 - Zaslání investičních záměrů města pro rok 2014, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány uskutečnit v letech 2014-2015. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2014
10.2.2014

INF 4/2014

INF 4/2014   - Požadavek ve smyslu zák. č.  106/1999 Sb. o předložení informace: Jakým způsobem proběhl výběr na poskytnutí právních služeb podle smlouvy s Mgr. Trnavským.  Zda byl osloven i jiný subjekt, poskytující právní služby. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2014
30.1.2014

INF 3/2014

INF 3/2014 - Dotaz, kde a za účasti koho se konalo jednání Osadního výboru Zimný důl –Lazy s doložením zápisu jednání tohoto orgánu ZM, včetně prezenční listiny ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2014
21.1.2014

INF 2/2014

INF 2/2014 1. Kolik zádržných zařízení = botiček má Městská policie Orlová k dispozici a kolik jich je k dispozici pro použití  2. Kolik bylo dne 9.12.2013 zjištěno přestupků – neoprávněné parkování mimo vyhrazené parkoviště v ulici Osvobození, Orlová-Lutyně.     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2014
13.1.2014

INF 1/2014

INF 1/2014 - požadavek ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o předložení všech smluvních vztahů v písemné formě, uzavřených mezi Městem Orlová a Mgr. Trnavským, Ph.D. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 39/2013
8.1.2014

INF 39/2013

INF 39/2013 - Zaslání investičních plánů města pro rok 2014 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 38/2013
8.1.2014

INF 38/2013

INF 38/2013 - Informace k problematice parkování na ulici Vnitřní před rampou společnosti TRADETEX ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 37/2013
8.1.2014

INF 37/2013

INF 37/2013 Stavební povolení k záměru „Obchodní centrum Orlová“ Územní rozhodnutí k záměru „Obchodní centrum Orlová“ Kolaudační souhlas k záměru „Obchodní centrum Orlová“ Souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s realizací záměru „Obchodní centrum Orlová“ Další povolení a výstupy k záměru „Obchodní ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 36/2013
8.1.2014

INF 36/2013

INF 36/2013 - ve věci záměru společnosti Bromine a.s. vystavět v Orlové OC - Retailpark požadavek na poskytnutí územního rozhodnutí o povolení stavby a stavebního povolení, pokud bylo v této věci již vydáno. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 35/2013
8.1.2014

INF 35/2013

INF 35/2013 1. Dohody (kopie) uzavřené mezi Městem Orlová a GRACIÍ Orlová od roku 1990 - 11/2013 2. Celková suma neinvestičních finančních prostředků, které od Města Orlová dostala GRACIA Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 34/2013
27.11.2013

INF 34/2013

INF 34/2013 Sdělení přesného data, kdy byla městem Orlová vybudována kanalizační vpusť na dešťovou vodu zahrady p.č. 866/2 k.ú. Horní Lutyně ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2013
6.11.2013

INF 33/2013

INF 33/2013 Poskytnutí základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu (aquaparku) ve vlastnictví města za rok 2011 a 2012. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2013
6.11.2013

INF 32/2013

INF 32/2013 -      Kolik ustanovených mysliveckých stráží obecní úřad eviduje-      Kolik bylo obecním úřadem v roce 2012 zahájeno správních řízení na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 31/2013
13.9.2013

INF 31/2013

INF 31/2013 - dotaz, zda jsou ve městě Orlová vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.   Odpověď k dotazu: Odpověď k žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím K Vaší žádost... více informací

INF 30/2013
29.8.2013

INF 30/2013

INF 30/2013 - bylo umožněno nahlížet do spisové dokumentace na odboru rozvoje a investic: - stavební deník vedený u stavby Odkanalizování okrajových částí města Orlová - usnesení rady města č. 998/34 ze dne 26.3.2008 - stavební povolení MUOR/8668/2010 ze dne 12.2.2010 včetně povolených změn stavby před dokončením   ... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32