Informace dle zák. č. 106

INF 33/2012
27.9.2012

INF 33/2012

INF 33/2012 - Dodatek č. 5 k Dohodě č. 1/2007 mezi OKD, a.s. a Městem Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2012
18.9.2012

INF 32/2012

INF 32/2012 - byly poskytnuty materiály z 31. jednání Rady města Orlová ze dne 22.08.2012: - Čistící a kropící vůz   - Záměr převodu nemovitostí v rámci akce „Humanizace centra města Orlová-Lutyně“   - Dohoda o napojení na veřejnou kanalizaci v rámci akce „Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ – protinávrh   -... více informací

INF 31/2012
29.8.2012

INF 31/2012

INF 31/2012 - k nahlédnutí byla poskytnuta  informace ke statickému posouzení poruch parkovacího objektu č. 1 v Orlové Lutyni na V. etapě v majetku města Orlová... více informací

INF 30/2012
27.8.2012

INF 30/2012

INF 30/2012 - byly poskytnuty tyto materiály: 1. Zápis z jednání Rady města Orlová ze dne 6.8.2012 2. Materiál k jednání Rady města Orlová ze dne 6.8.2012 "Stanovisko k hornické činnosti OKD a.s. Dolu Karviná .."... více informací

INF 29/2012
17.8.2012

INF 29/2012

... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2012
7.8.2012

INF 29/2012

INF 29/2012 - 1. byl poskytnut zápis z jednání rady města ze dne 18.07.2012 2. Dodatek č.5 k dohodě 1/2007 mezi OKD a Městem Orlová projednaný v Pracovní skupině pro problematiku hornictví 3. Zápis z jednání Pracovní skupiny (RM Orlová) pro problematiku hornictví... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2012
7.8.2012

INF 28/2012

INF 28/2012 - Tiskovým oddělením MěÚ Orlová vypracovanou odpověď na tiskový dotaz k otázkám rekonstrukce náměstí 28. října v Orlové Lutyni, jejíž součástí bylo také vyjádření PaedDr. Mojžíška, zaslané elektr. cestou redaktorovi Deníku Karvinsko p. Gorgolovi... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2012
18.7.2012

INF 26/2012

INF 26/2012 - Text písemného vyjádření místostarosty Orlové PaedDr. Mojžíška zaslané redaktorovi Deníku Karvinsko, ke kterého redaktor čerpal v článku otištěném v Deníku dne 7.7.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2012
18.7.2012

INF 27/2012

INF 27/2012 - Územní rozhodnutí "Revitalizace prostranství centra města Orlové-Lutyně"... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2012
18.7.2012

INF 25/2012

INF 25/2012 - 1. Všechny navržené změny v projektové dokumentaci odkanalizování okrajových částí města Orlová ke dni 3.7.2012 2. Všechny zapracované změny (viz. bod 1.) ke dni 30.7.2012 3. Změny provedené v dohodách o připojení na budovaný kanalizační řad v rámci odkanalizování města Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2012
4.7.2012

INF 24/2012

INF 24/2012 - Dodatek č. 5 k dohodě 1/2007 mezi OKD a Městem Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2012
4.7.2012

INF 23/2012

INF 23/2012 - tiskovina s názvem "Projekce kanalizačních přípojek pro občany Orlové" distribuovaných zaměstnancem MěÚ Orlová roznášejícím poštu... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2012
19.6.2012

INF 22/2012

INF 22/2012 - vyjádření vedení města Orlová k záměru pokračování hornické činnosti ve městě Orlová v letech 2015 - 2035... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2012
19.6.2012

INF 21/2012

INF 21/2012 - byl poskytnut zápis z 28. jednání Rady města Orlová ze dne 30.05.2012... více informací

INF 20/2012
19.6.2012

INF 20/2012

INF 20/2012 - znění "anonymní ankety", kterou město Orlová předalo Osadnímu výboru Výhoda, o jejíž provedení (organizaci) byl výbor požádán... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2012
19.6.2012

INF 19/2012

INF 19/2012 - seznam porubů v dobývacím prostoru dolu Lazy, ke kterým dala souhlas s těžbou Rada města Orlová za období 6/2010 - 6/2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2012
13.6.2012

INF 18/2012

INF 18/2012 - Zápis z mimořádného jednání schůze Osadního výboru Výhoda ze dne 14.05.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2012
26.5.2012

INF 17/2012

INF 17/2012 - žádost o poskytnutí územního rozhodnutí... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2012
17.5.2012

INF 16/2012

INF 16/2012 - Zápis z jednání Pracovní skupiny pro problematiku hornictví ze dne 2.5.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2012
26.4.2012

INF 15/2012

INF 15/2012 - Zápis z jednání Pracovní skupiny pro problematiku hornictví ze dne 11.4.2012... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2012
19.4.2012

INF 14/2012

INF 14/2012 - Usnesení Rady města Orlová č. 789/24 - Zápis z jednání, hlasování členů rady města, přítomnost členů rady města na jednání.... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29