Informace dle zák. č. 106

INF 11/2015
13.2.2015

INF 11/2015

INF 11/2015 - byl poskytnut zápis z 5. schůze Rady města Orlová ze dne 04.02.2015   ... více informací

INF 10/2015
13.2.2015

INF 10/2015

INF 10/2015 - byl poskytnut materiál č. 3.25. z 5. schůze rady města konané dne 04.02.2015 ... více informací

INF 09/2015
3.2.2015

INF 09/2015

INF 09/2015 - Počet pracovníků městského úřadu (bez městské policie) za roky 2006-2014 (k 31.12. daného roku)     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 08/2015
30.1.2015

INF 08/2015

INF 08/2015 - k nahlédnutí byl poskytnut zápis ze 4. schůze Rady města Orlová ze dne 14.01.2015 ... více informací

INF 06/2015
30.1.2015

INF 06/2015

INF 06/2015 - byly poskytnuty tyto informace: program schůze Rady města Orlová č. 4 ze dne 14.01.2015, zápis ze schůze  Rady města Orlová č. 4 ze dne 14.01.2015, materiály ze schůze rady města Orlová č. 2.02., 3.03., 3.04., 3.17., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 3.29. ... více informací

INF 05/2015
30.1.2015

INF 05/2015

INF 05/2015 - Vyúčtování k dodatku č. 4 platné smlouvy č. 2012/OSKS/S/0786 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 07/2015
20.1.2015

INF 07/2015

INF 07/2015 - poskytnutí investičních plánů města Orlová pro rok 2015 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 04/2015
20.1.2015

INF 04/2015

INF 04/2015 - poskytnutí investičních plánů města Orlová pro rok 2015 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 03/2015
20.1.2015

INF 03/2015

INF 03/2015 - byl poskytnut zvukový záznam z 26. jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 11.06.2014 ... více informací

INF 02/2015
20.1.2015

INF 02/2015

INF 02/2015 - k nahlédnutí byl poskytnut program 4. schůze Rady města Orlová ze dne 14.01.2015 ... více informací

INF 01/2015
20.1.2015

INF 01/2015

INF 01/2015 - poskytnutí informací týkajících se veřejného osvětlení v Orlové ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2014
19.12.2014

INF 30/2014

INF 30/2014 - byl poskytnut zápis z 2. schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 k nahlédnutí ... více informací

INF 29/2014
19.12.2014

INF 29/2014

INF 29/2014 - byl poskytnut zvukový záznam z 2. jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 10.12.2014 ... více informací

INF 28/2014
19.12.2014

INF 28/2014

INF 28/2014 - byl poskytnut zápis z 2. schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 ... více informací

INF 27/2014
19.12.2014

INF 27/2014

INF 27/2014 - byly poskytnuty materiály ze schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 č. 2.04., 2.08., 2.18., 2.20., 2.21., 3.02. ... více informací

INF 26/2014
8.12.2014

INF 26/2014

INF 26/2014 - byl poskytnut program schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2014
28.11.2014

INF 25/2014

INF 25/2014 - byl poskytnut program schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2014
28.11.2014

INF 24/2014

INF 24/2014 - byl poskytnut zápis ze schůze Rady města Orlová ze dne 12.11.2014 a materiály č. 2.02., 2.05., 2.06., 2.08., 2.10., 2.18., 2.19., 2.22., 2.23. ... více informací

INF 23/2014
11.11.2014

INF 23/2014

INF 23/2014 - byl poskytnut zvukový záznam jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 3.11.2014 a program schůze Rady města Orlová ze dne 12.11.2014 ... více informací

INF 22/2014
11.11.2014

INF 22/2014

INF 22/2014 - 1. Zjistit financování provedeného zjišťovacího řízení HUTNÍM PROJEKTEM Ostrava a.s. v rámci stavby „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ 2. Uzavřené dohody o provedeném zjišťovacím řízení a způsobu vlastního proplacení za zajištění podkladů mezi městem Orlová a Hutním projektem Ostrava a.s., vše v rámci „Humanizace ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2014
11.11.2014

INF 21/2014

INF 21/2014 - byly poskytnuty informace k provozu elektronické podatelny na MěÚ Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33