Informace dle zák. č. 106

INF 07/2015
20.1.2015

INF 07/2015

INF 07/2015 - poskytnutí investičních plánů města Orlová pro rok 2015 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 04/2015
20.1.2015

INF 04/2015

INF 04/2015 - poskytnutí investičních plánů města Orlová pro rok 2015 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 03/2015
20.1.2015

INF 03/2015

INF 03/2015 - byl poskytnut zvukový záznam z 26. jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 11.06.2014 ... více informací

INF 02/2015
20.1.2015

INF 02/2015

INF 02/2015 - k nahlédnutí byl poskytnut program 4. schůze Rady města Orlová ze dne 14.01.2015 ... více informací

INF 01/2015
20.1.2015

INF 01/2015

INF 01/2015 - poskytnutí informací týkajících se veřejného osvětlení v Orlové ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2014
19.12.2014

INF 30/2014

INF 30/2014 - byl poskytnut zápis z 2. schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 k nahlédnutí ... více informací

INF 29/2014
19.12.2014

INF 29/2014

INF 29/2014 - byl poskytnut zvukový záznam z 2. jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 10.12.2014 ... více informací

INF 28/2014
19.12.2014

INF 28/2014

INF 28/2014 - byl poskytnut zápis z 2. schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 ... více informací

INF 27/2014
19.12.2014

INF 27/2014

INF 27/2014 - byly poskytnuty materiály ze schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 č. 2.04., 2.08., 2.18., 2.20., 2.21., 3.02. ... více informací

INF 26/2014
8.12.2014

INF 26/2014

INF 26/2014 - byl poskytnut program schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2014
28.11.2014

INF 25/2014

INF 25/2014 - byl poskytnut program schůze Rady města Orlová ze dne 03.12.2014 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2014
28.11.2014

INF 24/2014

INF 24/2014 - byl poskytnut zápis ze schůze Rady města Orlová ze dne 12.11.2014 a materiály č. 2.02., 2.05., 2.06., 2.08., 2.10., 2.18., 2.19., 2.22., 2.23. ... více informací

INF 23/2014
11.11.2014

INF 23/2014

INF 23/2014 - byl poskytnut zvukový záznam jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 3.11.2014 a program schůze Rady města Orlová ze dne 12.11.2014 ... více informací

INF 22/2014
11.11.2014

INF 22/2014

INF 22/2014 - 1. Zjistit financování provedeného zjišťovacího řízení HUTNÍM PROJEKTEM Ostrava a.s. v rámci stavby „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ 2. Uzavřené dohody o provedeném zjišťovacím řízení a způsobu vlastního proplacení za zajištění podkladů mezi městem Orlová a Hutním projektem Ostrava a.s., vše v rámci „Humanizace ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2014
11.11.2014

INF 21/2014

INF 21/2014 - byly poskytnuty informace k provozu elektronické podatelny na MěÚ Orlová ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2014
22.9.2014

INF 20/2014

INF 20/2014 - byl předán zvukový záznam jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 17.09.2014 ... více informací

INF 19/2014
11.9.2014

INF 19/2014

INF 19/2014 - dohody (smlouvy) uzavřené jménem žadatele o informaci ve věci vybudování kanalizace v Orlové v období 2000-2014. Byla poskytnuta smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu: Odkanalizování okrajových částí města Orlová. ... více informací

INF 18/2014
26.8.2014

INF 18/2014

INF 18/2014 - Statistické údaje a informace o stavu bezdomovců v Orlové ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2014
20.8.2014

INF 17/2014

  INF 17/2014 - žádost o poskytnutí kopií kandidátních listin podaných regestračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/20014 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění. ... více informací

INF 16/2014
13.8.2014

INF 16/2014

INF 16/2014 - byl poskytnut zvukový záznam z 27. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 18.06.2014 ... více informací

INF 15/2014
13.8.2014

INF 15/2014

INF 15/2014 A)   Objem veřejných zakázek malého rozsahu, zadaných v letech 2011, 2012 a 2013. B)   Informace, zda instituce v letech 2011-2013 využívala k nákupu Dynamický nákupní systém.  Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů. C) Informace, zda instituce v letech 2011-2013 využívala k nákupu elektronic... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32