Informace dle zák. č. 106

INF 21/2015
2.4.2015

INF 21/2015

INF 21/2015 - poskytnutí ekonomických dat z provozu parkovacího domu na V. etapě za roky 2013 a 2014 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2015
26.3.2015

INF 20/2015

INF 20/2015 - k nahlédnutí bylo předloženo vyúčtování OV GRACIA ČEZ-EDĚ prioritní akce GRACIA ORLOVÁ 2014 ... více informací

INF 19/2015
18.3.2015

INF 19/2015

INF 19/2015 - byly poskytnuty zápisy ze 6. schůze Rady města Orlová ze dne 04.03.2015 a z 55. schůze Rady města Orlová ze dne 05.02.2014 ... více informací

INF 18/2015
17.3.2015

INF 18/2015

INF 18/2015 - a)   Výše tržeb za parkování na parkovištích u ul. Rydultowská za celkové období, od kdy jsou parkoviště v provozu a jsou vybírány za parkování na nich poplatky, a to v členění měsíc/rok, rok celkem, a to včetně roku 2015, uvést přitom jaký podíl měly platby za permanentky b)   Výši pořizovacích nákladů na zřízen... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2015
9.3.2015

INF 16/2015

INF 16/2015 - 1. Fotokopie smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vybudování kanalizace v okrajových částech Orlové, uzavřené mezi městem Orlová jako objednatelem a firmou Subterra jako zhotovitelem díla v úplném znění včetně změn a dodatků. 2. Protokol o předání zhotoveného díla dle předchozího bodu. 3. Výši celkové ceny, která... více informací  |  Připojené soubory: 12

INF 17/2015
3.3.2015

INF 17/2015

INF 17/2015 - 1.  Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, značení, verze)? 2.   V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1: 2.1.Sdělení informace o názvu jeho dodavatele. 2.2. Sdělení informa... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2015
2.3.2015

INF 15/2015

INF 15/2015 - 1. Výše platu a výše odměn za rok 2014 jednotlivých ředitelů základních škol, mateřských škol a dalších příspěvkových organizací, kterých zřizovatelem je město Orlová 2. Které nebytové prostory město pronajímá zastupitelce Kubalové a výše nájmu. ... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 14/2015
2.3.2015

INF 14/2015

INF 14/2015 - 1. Usnesení příslušného orgánu města Orlová, kterým bylo rozhodnuto o předání pohledávek města k vymáhání exekutorskému úřadu. 2. Jaké byly stanoveny podmínky-úhrada za tyto služby, rozsah služeb, apod. 3. Které exekutorské úřady byly městem Orlová osloveny, jakým způsobem došlo k výběru exekutorského úřadu, jak... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2015
2.3.2015

INF 13/2015

INF 13/2015 - Zápis a presenční listina z jednání Komise pro problematiku hornictví a životního prostředí ze dne 09.02.2015 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2015
13.2.2015

INF 12/2015

INF 12/2015 - seznam všech členů Rady města Orlová od roku 2002 do roku 2014 + současné vedení města ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2015
13.2.2015

INF 11/2015

INF 11/2015 - byl poskytnut zápis z 5. schůze Rady města Orlová ze dne 04.02.2015   ... více informací

INF 10/2015
13.2.2015

INF 10/2015

INF 10/2015 - byl poskytnut materiál č. 3.25. z 5. schůze rady města konané dne 04.02.2015 ... více informací

INF 09/2015
3.2.2015

INF 09/2015

INF 09/2015 - Počet pracovníků městského úřadu (bez městské policie) za roky 2006-2014 (k 31.12. daného roku)     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 08/2015
30.1.2015

INF 08/2015

INF 08/2015 - k nahlédnutí byl poskytnut zápis ze 4. schůze Rady města Orlová ze dne 14.01.2015 ... více informací

INF 06/2015
30.1.2015

INF 06/2015

INF 06/2015 - byly poskytnuty tyto informace: program schůze Rady města Orlová č. 4 ze dne 14.01.2015, zápis ze schůze  Rady města Orlová č. 4 ze dne 14.01.2015, materiály ze schůze rady města Orlová č. 2.02., 3.03., 3.04., 3.17., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 3.29. ... více informací

INF 05/2015
30.1.2015

INF 05/2015

INF 05/2015 - Vyúčtování k dodatku č. 4 platné smlouvy č. 2012/OSKS/S/0786 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 07/2015
20.1.2015

INF 07/2015

INF 07/2015 - poskytnutí investičních plánů města Orlová pro rok 2015 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 04/2015
20.1.2015

INF 04/2015

INF 04/2015 - poskytnutí investičních plánů města Orlová pro rok 2015 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 03/2015
20.1.2015

INF 03/2015

INF 03/2015 - byl poskytnut zvukový záznam z 26. jednání Zastupitelstva města Orlová ze dne 11.06.2014 ... více informací

INF 02/2015
20.1.2015

INF 02/2015

INF 02/2015 - k nahlédnutí byl poskytnut program 4. schůze Rady města Orlová ze dne 14.01.2015 ... více informací

INF 01/2015
20.1.2015

INF 01/2015

INF 01/2015 - poskytnutí informací týkajících se veřejného osvětlení v Orlové ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32