Informace dle zák. č. 106

INF 44/2015
21.7.2015

INF 44/2015

INF 44/2015 - žádost o poskytnutí podrobných informací týkajících se profesních životopisů místostarostky Renaty Potyšové a místostarostky Petry Jenčmionkové. Jde o informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné praxi před nástupem do funkcí ve vedení města a o informace, zda dosáhly dalšího odborného vzdělání při výkonu fun... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 43/2015
20.7.2015

INF 43/2015

INF 43/2015 - byly poskytnuty materiály k usnesení Rady města Orlová ze dne 24.06.2015: 448/12 - Řešení pronájmu hotelu Sport a restaurace Slavia ve sport. areálu 449/12 - Šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ... více informací

INF 41/2015
20.7.2015

INF 41/2015

INF 41/2015 - byl poskytnut zápis a usnesení z 57. schůze Rady města Orlová jako jediného akcionáře SMO, m.a.s.  ze dne 26.03.2014 ... více informací

INF 42/2015
10.7.2015

INF 42/2015

INF 42/2015 - 1. Dotaz, zda  město Orlová využívá externího dodavatele právních služeb. 2. Pokud ano, zda plánuje vyhlášení výběrového řízení na právní služby a kdy bude výběrové řízení vyhlašovat.           ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 40/2015
19.6.2015

INF 40/2015

INF 40/2015 - byly poskytnuty materiály, které byly projednány na schůzích Rady města Orlová: - č. 3.03. z 1. schůze RMO dne 12.11.2014 - č. 3.03. z 5. schůze RMO dne 04.02.2015 - č. 3.39. z 6. schůze RMO dne 04.03.2015 ... více informací

INF 39/2015
12.6.2015

INF 39/2015

INF 39/2015 - byly poskytnuty příjmy vedoucího odboru a vedoucích oddělení odboru životního prostředí  a místostarostek města. ... více informací

INF 36/2015
12.6.2015

INF 36/2015

INF 36/2015 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí komisí Rady města Orlová a Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Orlová uskutečněných v roce 2015 ... více informací

INF 35/2015
3.6.2015

INF 35/2015

INF 35/2015 - Jaké je složení redakční rady resp. jména redaktorů a jejich zkratky, které se v novinách objevují. Jaká byla prodejnost jednotlivých čísel za období půl roku zpět. Kdo schvaluje obsah novin a zda existují o tom písemné záznamy. Jaké je členění nákladů na jedno vydání novin. Kdo je zodpovědný za vydávání nov... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 38/20185
3.6.2015

INF 38/20185

INF 38/2015 - byly poskytnuty materiály, které se projednávaly na schůzích Rady města Orlová č. 8.1, 9 a 10 v roce 2015 a zápisy z těchto schůzí     ... více informací

INF 37/2015
3.6.2015

INF 37/2015

INF 37/2015 - Žádost o informace týkající se pana ...................................... a)  seznam cestovních náhrad, které mu byly v roce 2014 proplaceny s uvedením cíle jízdy a výše vyplacených prostředků b)  seznam dohod o provedení práce, pokud byly uzavřené, s uvedením předmětu plnění a vyčíslením jednotlivých odměn   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2015
19.5.2015

INF 32/2015

INF 32/2015 - -  jaké kroky byly učiněny ke zjištění, zda byly stavby stanovené v jednotlivých řízeních odstraněny a zda byly skutečně odstraněny -  v případě, že stavebníci dosud předmětné stavby neodstranili, jakým způsobem stavební úřad řeší nastalou situaci s existencí neoprávněných staveb -  zda bylo vedeno od srpna 2014... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2015
14.5.2015

INF 33/2015

INF 33/2015 - Existuje ve vaší obci/městské části/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi? Kolik osob v roce 2014 žádalo o tuto pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi sociální komisi či výbor, případně sociální odbor ve vaší obci/městské části? Kolika os... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 34/2015
11.5.2015

INF 34/2015

INF 34/2015 - byl poskytnut zvukový záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 27.04.2015 ... více informací

INF 31/2015
11.5.2015

INF 31/2015

INF 31/2015 - poskytnutí informací týkajících se činnosti kácení dřevin v Orlové ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2015
11.5.2015

INF 30/2015

INF 30/2015 - poskytnutí informací týkajících se účasti ve správních řízeních a případný střet zájmů vedoucí oddělení ochrany přírody ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2015
11.5.2015

INF 29/2015

INF 29/2015 - poskytnutí informací týkajících se činnosti Komise pro problematiku hornictví a životního prostředí ... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 28/2015
11.5.2015

INF 28/2015

INF 28/2015 - poskytnutí informací týkajících se činnosti na pozemku 621/1 ve městě Orlová, katastrální území Poruba u Orlové ve vlastnictví ROSH a.s., Čestmírova 217/22, Nusle, 14000 Praha 4. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2015
11.5.2015

INF 27/2015

INF 27/2015 - poskytnutí pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 Městem Orlová, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2015
11.5.2015

INF 26/2015

INF 26/2015 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města Orlová č. 1 až 8 za volební období 2014-2018 ... více informací

INF 24/2015
11.5.2015

INF 24/2015

  INF 24/2015 - žádost o poskytnutí informací týkajících se záměru "Sportovně relaxační areál - letní koupaliště Orlová-Lutyně" ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2015
24.4.2015

INF 25/2015

INF 25/2015 - poskytnutí informací týkajících se podmínek vzdělání vedoucích odboru životního prostředí a jejich odborné způsobilosti. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32