Informace dle zák. č. 106

INF 31/2013
13.9.2013

INF 31/2013

INF 31/2013 - dotaz, zda jsou ve městě Orlová vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.   Odpověď k dotazu: Odpověď k žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím K Vaší žádost... více informací

INF 30/2013
29.8.2013

INF 30/2013

INF 30/2013 - bylo umožněno nahlížet do spisové dokumentace na odboru rozvoje a investic: - stavební deník vedený u stavby Odkanalizování okrajových částí města Orlová - usnesení rady města č. 998/34 ze dne 26.3.2008 - stavební povolení MUOR/8668/2010 ze dne 12.2.2010 včetně povolených změn stavby před dokončením  ... více informací

INF 29/2013
13.8.2013

INF 29/2013

INF 29/2013 - Zápis z otevírání obálek s cenou a pořadím jednotlivých uchazečů – akce Zřízení kanalizační přípojky v areálu letního kina  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2013
13.8.2013

INF 28/2013

INF 28/2013 - Zápis z prošetření stížnosti průmyslová zóna. Zápis byl proveden 25.07.2013.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2013
19.7.2013

INF 27/2013

INF 27/2013 - byl poskytnut zvukový záznam jednání Zastpitelstva města Orlová č. 19 ze dne 08.07.2013... více informací

INF 26/2013
19.7.2013

INF 26/2013

INF 26/2013 - Kopie rozhodnutí o uzavírce ulice v Zátiší ve dnech 26.06.-15.07.2013 s vyznačením právní moci včetně případných dodatků a změn... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2013
19.7.2013

INF 25/2013

INF 25/2013 - byl poskytnut zvukový záznam z jednání Zastupitelstva města Orlová č. 19 ze dne 08.07.2013... více informací

INF 24/2013
2.7.2013

INF 24/2013

INF 24/2013- 1. Název a identifikační číslo subjektu, který v současnosti zajišťuje pro obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o: a) Službu svozu směsného komunálního odpadu (kat.č. 20 03 01) b) Službu svozu separovaných odpadů (papír – kat.č. 20 01 01, sklo – kat. č.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2013
18.6.2013

INF 23/2013

INF 23/2013 - byla poskytnuta Zpráva o provedení právního auditu ve společnosti SMO, m.a.s. Orlová a Závěrečná zpráva projektu "Ekonomického auditu SMO, m.a.s."... více informací

INF 22/2013
10.6.2013

INF 22/2013

INF 22/2013 - Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí dle zák. č. 56/2001 Sb., § 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného zákona, minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b), c), d).... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2013
30.5.2013

INF 21/2013

INF 21/2013 - Materiál k jednání Rady města Orlová č. 43 ze dne 30.4.2013, usnesení č. 1473/43, 1474/43,1476/43, 1483/43, 1485/43, 1486/43, 1490/43, 1498/43, 1500/43... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2013
6.5.2013

INF 19/2013

INF 19/2013 - Byl poskytnut zvukový záznam ze 17. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 24.04.2013... více informací

INF 20/2013
3.5.2013

INF 20/2013

INF 20/2013 -  Byl poskytnut zvukový záznam ze 17. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 24.04.2013... více informací

INF 11_2013
3.5.2013

INF 11_2013

INF 11/2013 -      Počet vydaných demoličních výměrů stavebního úřadu Orlová za období 3/2011 – 3/2013 -      Druhy a celkový počet posudků, které ve věci demoličních výměrů byly za období 3/2011 – 3/2013 vyžadovány stavebním úřadem Orlová (pouze        demolice)... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2013
26.4.2013

INF 16/2013

INF 16/2013 - Plán práce auditora MěÚ Orlová Ing. Jeřábka pro rok 2011 - 2013   Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění  ... více informací

INF  15/2013
26.4.2013

INF 15/2013

INF 15/2013 - Místní provozní bezpečnostní předpis užívání služebních vozidel MěÚ Orlová Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění.  ... více informací

INF 17/2013
26.3.2013

INF 17/2013

INF 17/2013 - zadání rozsahu a zkoušek kameniva používaného jako zásyp. materiál při budování kanalizace, přesná specifikace zkoušek dle objednávky... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2013
28.3.2013

INF 14/2013

INF 14/2013 - Písemný příslib a garanci prostředků na humanizaci centra Orlové Lutyně ze dne 29.6.2011, pro město Orlová (viz. ON ze dne 15.3.2013 – článek „I takto se mohou občané stavět ke svému městu“... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2013
27.3.2013

INF 18/2013

INF 18/2013 - Rozhodnutí KÚ MSK Ostrava (odstranění pochybností o účasti „OS“ ve správním řízení dle § 20 odst. 2 zákona 114/92 Sb.) ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2013
27.3.2013

INF 13/2013

INF 13/2013 - Kdy, komu (jmenovitě,orgán), jak a kým byla oznámena defraudace 5 mil. Kč z prostředků města Orlová (před jednáním ZM Orlová dne 20.02.2013)... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2013
27.3.2013

INF 12/2013

INF 12/2013 -      Materiál k jednání RM Orlová – usnesení č. 1273/37 -      Dodatky ke smlouvám o dílo na akce „Revitalizace prostranství centra města Orlová Lutyně“ polyfunkční dům A a B... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29