Informace dle zák. č. 106

INF 6/2016
11.2.2016

INF 6/2016

INF 6/2016 - Seznam hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny ve výběrovém řízení „Poskytování daňového poradenství a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015, 2016 a 2017“ ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2016
9.2.2016

INF 5/2016

INF 5/2016 - Zaslání investičních plánů města Orlová pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2016
9.2.2016

INF 4/2016

INF 4/2016 - byl poskytnut  přehled výše všech vyplacených platů, pravidelných i mimořádných odměn a finančních náhrad, které v kalendářním roce 2015 byly vyplaceny členům rady města, starostovi a první a druhé místostarostce   ... více informací

INF 3/2016
5.2.2016

INF 3/2016

INF 3/2016 - byly poskytnuty zápisy z 18. schůze Rady města Orlová ze dne 25.11.2015 a z 19. schůze Rady města Orlová ze dne 16.12.2015 ... více informací

INF 2/2016
5.2.2016

INF 2/2016

INF 2/2016 - V roce 2015 na základě zamítnutí žaloby Krajským soudem o 192.600,00 Kč o náhradu škody, bylo uloženo SMO zaplatit na nákladech řízení částku 725.539,- Kč. Vzhledem k tomu, že SMO povinnost zaplatit nesplnilo, byl podán návrh na exekuci, exekuce byla nařízena. Rozsudek je v právní moci. Žádám o poskytnutí informace,... více informací

INF 1/2016
1.2.2016

INF 1/2016

INF 1/2016 - Zaslání investičních plánů města Orlová pro rok 2016, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje uskutečnit v letech 2016-2018. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 57/2015
18.12.2015

INF 57/2015

INF 57/2015 - byl poskytnut materiál č. 2.03 - "Informace o vybraných ekologických zátěžích na území města Orlová" pro 19. schůzi Rady města Orlová konanou dne 16.12.2015 ... více informací

INF 56/2015
18.12.2015

INF 56/2015

INF 56/2015 - Seznam fungujících stanic měření emisí, jejichž zřizovatelem je město Orlová dle zák. č. 56/2001 Sb., a novely č. 269/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 55/2015
16.12.2015

INF 55/2015

INF 55/2015 - byla poskytnuta objednávka na vypracování monitoringu médií s názvem služby "Monitoring OFF-LINE" se společností Anopress IT, a.s. na období od 26.12.2014 do 25.12.2015 a faktura ze dne 18.12.2014 za poskytnutí  služby ... více informací

INF 54/2015
30.10.2015

INF 54/2015

INF 54/2015 - byly poskytnuty informace k hospodaření Města Orlová s investičními prostředky v letech 2009 - 2014 pro potřeby využití v rámci realizace výzkumu v oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy včetně státem zřízených institucí. ... více informací

INF 53/2015
16.10.2015

INF 53/2015

INF 53/2015 - byly poskytnuty informace k pronájmu hotelu Sport a restaurace Slavia ve sportovním areálu, uzavřená platná Smlouva o nájmu s pronajímatelem a Smlouva o výpůjčce včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 s SMO, m.a.s. Orlová ... více informací

INF 52/21015
16.10.2015

INF 52/21015

INF 52/2015 - byly poskytnuty propagační materiály a fotografie v rámci vyúčtování neinvestiční dotace spolku Organizačního výboru GRACIA ČEZ-EDĚ pořádající prioritní akci GRACIA Orlová ... více informací

INF 51/2015
18.9.2015

INF 51/2015

INF 51/2015 - Poskytnutí informací ve věci zákazu podomního prodeje v Orlové (viz. Čl. 7 odst. 1 Nařízení města Orlová č. 3/2015). Poskytnutí důvodové zprávy k Nařízení města Orlová č. 3/2015 a pokud taková důvodová zpráva není, poskytnutí informací, co vedlo město Orlová k zákazu podomního prodeje na území města. ... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 50/2015
17.9.2015

INF 50/2015

INF 50/2015 - Poskytnutí informací o památkách, které vede město Orlová ve své evidenci, případně o těch, které v evidenci z nějakého důvodu nevede, ale všeobecně se o nich ví. Hlavně název památky, její umístění, fundátor, autor, datum odhalení, data případných oprav a změn, či přemístění památek, jejich cena, vlastnické poměry... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 48/2015
2.9.2015

INF 48/2015

INF 48/2015 - byly poskytnuty informace k vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté Organizačnímu výboru GRACIA ČEZ-EDĚ na prioritní sportovní akci „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA Orlová 2015“ ... více informací

INF 49/2015
21.8.2015

INF 49/2015

INF 49/2015 - jaká je pracovní doba úředníků MÚ Orlová, konkrétně odboru dopravy a jaké jsou úřední hodiny odboru dopravy ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 47/2015
13.8.2015

INF 47/2015

INF 47/2015 - žádost o informace: 1. Jaká společnost/i ve Vašem městě zajišťuje/zajišťují provoz MHD? 2. Jaký byl počet vozokm ujetých v rámci MHD v roce 2014? 3. Jaký byl počet přepravených osob v MHD ve Vašem městě v roce 2014? 4. Jaká byla výše kompenzace ztráty z provozu MHD v roce 2014? 5. Jaká je cena za 1 vozokm? 6.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 46/2015
24.7.2015

INF 46/2015

INF 46/2015 - byly poskytnuty informace o platech a odměnách vedoucích úředníků ... více informací

INF 45/2015
22.7.2015

INF 45/2015

INF 45/2015 - byla poskytnuta konkrétní výše nabídek jednotlivých účastníků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken včetně meziokenních vložek a vstupů ZŠ U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni“ ... více informací

INF 44/2015
21.7.2015

INF 44/2015

INF 44/2015 - žádost o poskytnutí podrobných informací týkajících se profesních životopisů místostarostky Renaty Potyšové a místostarostky Petry Jenčmionkové. Jde o informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné praxi před nástupem do funkcí ve vedení města a o informace, zda dosáhly dalšího odborného vzdělání při výkonu fun... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 43/2015
20.7.2015

INF 43/2015

INF 43/2015 - byly poskytnuty materiály k usnesení Rady města Orlová ze dne 24.06.2015: 448/12 - Řešení pronájmu hotelu Sport a restaurace Slavia ve sport. areálu 449/12 - Šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32