Informace dle zák. č. 106

INF 48/2016
4.10.2016

INF 48/2016

INF 48/2016 - Informace ohledně soudního řízení, které se týkalo bývalé tajemnice Městského úřadu Orlová Mgr. Tiché a probíhalo od prosince 2013 do června 2016       ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 47/2016
4.10.2016

INF 47/2016

INF 47/2016 - byla poskytnuta informace o zahraničních služebních cestách představitelů města, tj. starostů, místostarostů, členů rady města, zastupitelů, tajemníka úřadu, ředitelů a zaměstnanců příspěvkových organizací, apod. od roku 2011 do roku 2016: -       evidence proplacených dohod o provedení práce v letech 2011 – 2016 ... více informací

INF 46/2016
21.9.2016

INF 46/2016

INF 46/2016 - Poskytnutí fotokopie rozhodnutí Okresního soudu v Karviné ve věci pracovního sporu, kdy město Orlová bylo žalováno bývalou tajemnicí Městského úřadu Orlová, o neplatnost rozhodnutí zaměstnavatele o odnětí osobního hodnocení a fotokopie rozhodnutí v této věci Krajského soudu v Ostravě, jako odvolacího orgánu     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 45/2016
9.9.2016

INF 45/2016

INF 45/2016 - a)  Na základě jakého dokumentu bylo umožněno zvednutí silnice č. parcely 2056/3 přibližně o 1 metr (stavební povolení …) včetně úpravy okolního prostoru b)  Na základě jakého dokumentu byla takto upravená silnice předána k užívání (kolaudační rozhodnutí) c)  Kdo financoval provedené úpravy včetně úpravy okolníh... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 44/2016
25.8.2016

INF 44/2016

INF 44/2016 - Poskytnutí kopií smluv o příjmu zakázek na plakátování mezi Městským informačním centrem a firmou Rengl, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 43/2016
18.8.2016

INF 43/2016

INF 43/2016 - byl poskytnut zápis z 29. schůze Rady města Orlová konané dne 27.07.2016 a zápis z 29. schůze Rady města Orlová, jako jediného akcionáře SMO, m.a.s. Orlová, konané dne 27.07.2016 ... více informací

INF 42/2016
18.8.2016

INF 42/2016

  INF 42/2016 - poskytnutí veškerých smluv, včetně příloh a dodatků uzavřených mezi městem Orlová a advokátními kancelářemi, které poskytovaly právní služby za období od 01.11.2014 do 30.06.2016 a sdělení výše odměn vyplacených městem Orlová za toto období jednotlivým kancelářím. Jde i o jednotlivé právníky nebo advokáty.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 41/2016
14.7.2016

INF 41/2016

INF 41/2016 - byl poskytnut zápis  z 27. schůze Rady města Orlová konané dne 01.06.2016 a z 28. schůze Rady města Orlová konané dne 29.06.2016 ... více informací

INF 40/2016
14.7.2016

INF 40/2016

INF 40/2016 - byl poskytnut zápis z 28. schůze Rady města Orlová konané dne 29.06.2016 ... více informací

INF 39/2016
30.6.2016

INF 39/2016

INF 39/2016 - byl poskytnut zvukový záznam z 15. zasedání Zastupitelstva města Olrová ze dne 20.06.2016 ... více informací

INF 38/2016
28.6.2016

INF 38/2016

INF 38/2016 - informace o ceně, za kterou byl vypracován Procesní audit Městského úřadu Orlová (v roce 2015) zpracovaný společností Equica ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 37/2016
27.6.2016

INF 37/2016

INF 37/2016 - byly poskytnuty zápisy z 27/1. schůze Rady města Orlová, konané dne 10.06.2016 a 27/2. schůze Rady města Orlová, konané dne 13.06.2016 ... více informací

INF 36/2016
27.6.2016

INF 36/2016

INF 36/2016 - U kterých konkrétních finančních institucí (konkrétní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, apod.) a na jakých účtech (číslo účtu, typ účtu – např. běžný, spořící, apod.) měla obec Město Orlová ke dni 31.5.2016 uloženy své vlastní (§ 2 odst. 1 věta prvá zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) finanční prostředky a jaká by... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 35/2016
27.6.2016

INF 35/2016

INF 35/2016 - informace o ceně, která byla zaplacena firmě BAPO, s.r.o. Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov za vypracování studie "Přírodní koupací biotop Orlová" a znění a obsah zadání objednávky Zpracování studie proveditelnosti a provedení průzkumů možností řešení letního koupaliště formou biokoupaliště u firmy BAPO s.r.o. ... více informací  |  Připojené soubory: 4

INF 34/2016
27.6.2016

INF 34/2016

INF 34/2016 - Žádost o zaslání „Analýzy variant řešení CZT a problematiky cenového vývoje u dodávek tepla ve městě Orlová“ (byla projednána na 27. schůzi Rady města jako jediného akcionáře SMO, m.a.s. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.   ... více informací

INF 33/2016
21.6.2016

INF 33/2016

INF 33/2016 - 1. Byl poskytnut zápis z 27. schůze Rady města, včetně zápisu ze schůze Rady města jako jediného akcionáře SMO, m.a.s. Orlová 2. Znění zamítavého stanoviska k petici „Za vznik areálu letního biokoupaliště v Orlové“ ... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 32/2016
21.6.2016

INF 32/2016

INF 32/2016 - 1) Kolik bylo celkem uděleno blokových pokut za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 za přestupek  - porušení DZ: 128a (zákaz státní) v Orlové-Lutyni, na ulici Masarykova třída, dle 125c 1/k, dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle shora specifikovaného přestupku a místa přestupkového jednání žád... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 31/2016
6.6.2016

INF 31/2016

INF 31/2016 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města č. 23 včetně zápisu ze schůze Rady města jako jediného akcionáře SMO, m.a.s. Orlová,  č. 24, č. 24/1, č. 25 a č. 26. ... více informací

INF 30/2016
6.6.2016

INF 30/2016

INF 30/2016 - -  Poskytnutí celého znění Smlouvy o spolupráci na projektu Česká Miss 2016, kterou Rada města schválila dne 16.03.2016 (zřejmě se společností M Marketing s.r.o.) -  Sdělení, zda poskytnuté prostředky (100.000 Kč) byly využité v souladu s podmínkami smlouvy dle sjednaného účelu, tedy kdo, s jakým výsledkem a kdy ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2016
23.5.2016

INF 29/2016

INF 29/2016 - byly poskytnuty zápisy z 24., 25. a 26. schůze Rady města Orlová. ... více informací

INF 28/2016
18.5.2016

INF 28/2016

INF 28/2016 - V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se zprávy z datové schránky automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává (např. pdf)? Pokud Váš orgán tyto zprávy uchovává v listinné ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32