Informace dle zák. č. 106

INF 64/2016
9.12.2016

INF 64/2016

INF 64/2016  - informace ve věci povolení podnikání na pozemku zahrada p.č. 402 v k.ú. Dolní Lutyně, které bylo vydáno MěÚ Orlová počátkem roku 2012 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 63/2016
5.12.2016

INF 63/2016

INF 63/2016 - poskytnutí informace ohledně přesného počtu žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podaných Městskému úřadu Orlová a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí, a to za kalendářní rok 2015 za období od 1.1.2015 do 31.12.2015   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 62/2016
5.12.2016

INF 62/2016

INF 62/2016 - byl poskytnut zápis z 33. schůze Rady města Orlová ... více informací

INF 61/2016
21.11.2016

INF 61/2016

INF 61/2016 - Kopie plné moci pro zastupování města ve sporu Mgr. Tichá versus město Orlová Rozsudek soudu ve sporu Tichá versus město Orlová, oba rozsudky (Okresního i Krajského soudu) Vyjádření pojišťovny k prohranému soudnímu sporu Tichá x město Orlová ze dne 7.10.2016 Kopie faktury vystavené Mgr. Trnavským městu Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 60/2016
11.11.2016

INF 60/2016

INF 60/2016 - byl poskytnut zvukový záznam ze 17. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 31.10.2016 ... více informací

INF 59/2016
11.11.2016

INF 59/2016

INF 59/2016 - byl poskytnut zápis a písemný materiál z 32.3 rady města, jako jediného akcionáře a materiál o nákladech změny organizační struktury projednaný na zastupitelstvu města. V části poskytnutí "Analýzy SMO k CZT z 27. rady města, jako jediného akcionáře" a "Materiálu o soudních sporech SMO projednaném na zastupitelstvu... více informací

INF 58/2016
11.11.2016

INF 58/2016

INF 58/2016 - byly poskytnuty zápisy: -        Zápis z 32./1. schůze Rady města Orlová  konané dne 10.10.2016 -        Zápis z 32./2. schůze Rady města Orlová  konané dne 18.10.2016 -        Zápis z 32./3. schůze Rady města Orlová  konané dne 24.10.2016 -        Zápis z 32./3. schůze Rady města Orlová,  jako jediného akcioná... více informací

INF 57/2016
2.11.2016

INF 57/2016

INF 57/2016 - byly poskytnuty zápisy z 29., 30., 31. a 32. schůze Rady města Orlová. ... více informací

INF 56/2016
27.10.2016

INF 56/2016

INF 56/2016 - ve kterém roce se začne s rekonstrukcí nového náměstí ve městě Orlová-Lutyně ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 55/2016
27.10.2016

INF 55/2016

INF 55/2016 - informace o výsledku ankety týkající se záměru stavby parkovacího objektu na ulici Dětmarovická v Orlové, která byla zaslána správcům domů dne 21. června 2016 pod názvem: "ANKETA - realizace výstavby nového parkovacího domu na ulici Dětmarovická" ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 54/2016
27.10.2016

INF 54/2016

INF 54/2016 - byl poskytnut zápis z 32. schůze Rady města Orlová konané dne 05.10.2016 ... více informací

INF 53/2016
24.10.2016

INF 53/2016

INF 53/2016 - Zápisy z jednání Komise pro problematiku hornictví a životního prostředí za období od 1. listopadu 2014 do 10. října 2016, včetně příslušných prezenčních listin a pololetní zprávy o činnosti Pracovní skupiny pro problematiku hornictví za 2. pololetí roku 2014 a Komise pro problematiku hornictví a životního prostřed... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 52/2016
24.10.2016

INF 52/2016

INF 52/2016 -  1. Kdy a v jaké výši byla městem Orlová splněna povinnost dle výrokové části rozsudku Okresního soudu v Karviné č.j. 25 C 65/2014, v právní moci dne 19.9.2016. 2. Jakým způsobem, kdy a kterým orgánem města byla v této souvislosti schválena účetní operace, resp. schválena rozpočtová úprava. 3. Na základě jakého ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 51/2016
4.10.2016

INF 51/2016

INF 51/2016 - byl poskytnut zvukový záznam z 16. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 19.09.2016 ... více informací

INF 50/2016
4.10.2016

INF 50/2016

INF 50/2016 - byl poskytnut zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 11.04.2016 ... více informací

INF 49/2016
4.10.2016

INF 49/2016

INF 49/2016 - byl poskytnut zápis z 31. schůze Rady města, konané dne 14.09.2016 ... více informací

INF 48/2016
4.10.2016

INF 48/2016

INF 48/2016 - Informace ohledně soudního řízení, které se týkalo bývalé tajemnice Městského úřadu Orlová Mgr. Tiché a probíhalo od prosince 2013 do června 2016       ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 47/2016
4.10.2016

INF 47/2016

INF 47/2016 - byla poskytnuta informace o zahraničních služebních cestách představitelů města, tj. starostů, místostarostů, členů rady města, zastupitelů, tajemníka úřadu, ředitelů a zaměstnanců příspěvkových organizací, apod. od roku 2011 do roku 2016: -       evidence proplacených dohod o provedení práce v letech 2011 – 2016 ... více informací

INF 46/2016
21.9.2016

INF 46/2016

INF 46/2016 - Poskytnutí fotokopie rozhodnutí Okresního soudu v Karviné ve věci pracovního sporu, kdy město Orlová bylo žalováno bývalou tajemnicí Městského úřadu Orlová, o neplatnost rozhodnutí zaměstnavatele o odnětí osobního hodnocení a fotokopie rozhodnutí v této věci Krajského soudu v Ostravě, jako odvolacího orgánu     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 45/2016
9.9.2016

INF 45/2016

INF 45/2016 - a)  Na základě jakého dokumentu bylo umožněno zvednutí silnice č. parcely 2056/3 přibližně o 1 metr (stavební povolení …) včetně úpravy okolního prostoru b)  Na základě jakého dokumentu byla takto upravená silnice předána k užívání (kolaudační rozhodnutí) c)  Kdo financoval provedené úpravy včetně úpravy okolníh... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 44/2016
25.8.2016

INF 44/2016

INF 44/2016 - Poskytnutí kopií smluv o příjmu zakázek na plakátování mezi Městským informačním centrem a firmou Rengl, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33