Informace dle zák. č. 106

INF 1/2017
11.1.2017

INF 1/2017

INF 1/2017 - Investiční plány města Orlová pro rok 2017. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 70/2016
21.12.2016

INF 70/2016

INF 70/2016 - byl poskytnut zvukový záznam z 18. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 12.12.2016 ... více informací

INF 69/2016
21.12.2016

INF 69/2016

INF 69/2016 - byla odložena žádost ve věci poskytnutí statistik nápadu trestné činnosti za rok 2015 v měsíčních intervalech pro město Orlová (tzn. statistiky nápadu trestné činnosti za leden 2015, únor 2015, březen 2015, duben 2015, květen 2015, červen 2015, červenec 2015, srpen 2015, září 2015, říjen 2015, listopad 2015, prosin... více informací

INF 68/2016
21.12.2016

INF 68/2016

INF 68/2016 - Rozhodnutí Rady města Orlová ve věci soudního sporu s Mgr. Tichou, kdy byl pověřen advokát Mgr. Trnavský zastupovat město Orlová a rozhodnutí Rady města Orlová k podání odvolání Text stanoviska právního odboru k podnětu sdělenému na Zastupitelstvu města Orlová ze dne 31.10.2016 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 67/2016
21.12.2016

INF 67/2016

INF 67/2016 - byly poskytnuty hrubé mzdy všech zaměstnanců úřadu za měsíc říjen 2016 ... více informací

INF 66/2016
19.12.2016

INF 66/2016

INF 66/2016 - byla poskytnuta informace ohledně výše všech vyplacených finančních odměn Představenstva a Dozorčí rady SMO, m.a.s. za rok 2016 ... více informací

INF 65/2016
9.12.2016

INF 65/2016

INF 65/2016 - byl poskytnut zápis z 33. a 34. schůze Rady města Orlová ... více informací

INF 64/2016
9.12.2016

INF 64/2016

INF 64/2016  - informace ve věci povolení podnikání na pozemku zahrada p.č. 402 v k.ú. Dolní Lutyně, které bylo vydáno MěÚ Orlová počátkem roku 2012 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 63/2016
5.12.2016

INF 63/2016

INF 63/2016 - poskytnutí informace ohledně přesného počtu žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podaných Městskému úřadu Orlová a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí, a to za kalendářní rok 2015 za období od 1.1.2015 do 31.12.2015   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 62/2016
5.12.2016

INF 62/2016

INF 62/2016 - byl poskytnut zápis z 33. schůze Rady města Orlová ... více informací

INF 61/2016
21.11.2016

INF 61/2016

INF 61/2016 - Kopie plné moci pro zastupování města ve sporu Mgr. Tichá versus město Orlová Rozsudek soudu ve sporu Tichá versus město Orlová, oba rozsudky (Okresního i Krajského soudu) Vyjádření pojišťovny k prohranému soudnímu sporu Tichá x město Orlová ze dne 7.10.2016 Kopie faktury vystavené Mgr. Trnavským městu Orlová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 60/2016
11.11.2016

INF 60/2016

INF 60/2016 - byl poskytnut zvukový záznam ze 17. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 31.10.2016 ... více informací

INF 59/2016
11.11.2016

INF 59/2016

INF 59/2016 - byl poskytnut zápis a písemný materiál z 32.3 rady města, jako jediného akcionáře a materiál o nákladech změny organizační struktury projednaný na zastupitelstvu města. V části poskytnutí "Analýzy SMO k CZT z 27. rady města, jako jediného akcionáře" a "Materiálu o soudních sporech SMO projednaném na zastupitelstvu... více informací

INF 58/2016
11.11.2016

INF 58/2016

INF 58/2016 - byly poskytnuty zápisy: -        Zápis z 32./1. schůze Rady města Orlová  konané dne 10.10.2016 -        Zápis z 32./2. schůze Rady města Orlová  konané dne 18.10.2016 -        Zápis z 32./3. schůze Rady města Orlová  konané dne 24.10.2016 -        Zápis z 32./3. schůze Rady města Orlová,  jako jediného akcioná... více informací

INF 57/2016
2.11.2016

INF 57/2016

INF 57/2016 - byly poskytnuty zápisy z 29., 30., 31. a 32. schůze Rady města Orlová. ... více informací

INF 56/2016
27.10.2016

INF 56/2016

INF 56/2016 - ve kterém roce se začne s rekonstrukcí nového náměstí ve městě Orlová-Lutyně ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 55/2016
27.10.2016

INF 55/2016

INF 55/2016 - informace o výsledku ankety týkající se záměru stavby parkovacího objektu na ulici Dětmarovická v Orlové, která byla zaslána správcům domů dne 21. června 2016 pod názvem: "ANKETA - realizace výstavby nového parkovacího domu na ulici Dětmarovická" ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 54/2016
27.10.2016

INF 54/2016

INF 54/2016 - byl poskytnut zápis z 32. schůze Rady města Orlová konané dne 05.10.2016 ... více informací

INF 53/2016
24.10.2016

INF 53/2016

INF 53/2016 - Zápisy z jednání Komise pro problematiku hornictví a životního prostředí za období od 1. listopadu 2014 do 10. října 2016, včetně příslušných prezenčních listin a pololetní zprávy o činnosti Pracovní skupiny pro problematiku hornictví za 2. pololetí roku 2014 a Komise pro problematiku hornictví a životního prostřed... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 52/2016
24.10.2016

INF 52/2016

INF 52/2016 -  1. Kdy a v jaké výši byla městem Orlová splněna povinnost dle výrokové části rozsudku Okresního soudu v Karviné č.j. 25 C 65/2014, v právní moci dne 19.9.2016. 2. Jakým způsobem, kdy a kterým orgánem města byla v této souvislosti schválena účetní operace, resp. schválena rozpočtová úprava. 3. Na základě jakého ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 51/2016
4.10.2016

INF 51/2016

INF 51/2016 - byl poskytnut zvukový záznam z 16. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 19.09.2016 ... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32