Informace dle zák. č. 106

INF 31/2016
6.6.2016

INF 31/2016

INF 31/2016 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města č. 23 včetně zápisu ze schůze Rady města jako jediného akcionáře SMO, m.a.s. Orlová,  č. 24, č. 24/1, č. 25 a č. 26.... více informací

INF 30/2016
6.6.2016

INF 30/2016

INF 30/2016 - -  Poskytnutí celého znění Smlouvy o spolupráci na projektu Česká Miss 2016, kterou Rada města schválila dne 16.03.2016 (zřejmě se společností M Marketing s.r.o.) -  Sdělení, zda poskytnuté prostředky (100.000 Kč) byly využité v souladu s podmínkami smlouvy dle sjednaného účelu, tedy kdo, s jakým výsledkem a kdy ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2016
23.5.2016

INF 29/2016

INF 29/2016 - byly poskytnuty zápisy z 24., 25. a 26. schůze Rady města Orlová.... více informací

INF 28/2016
18.5.2016

INF 28/2016

INF 28/2016 - V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se zprávy z datové schránky automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává (např. pdf)? Pokud Váš orgán tyto zprávy uchovává v listinné ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2016
11.5.2016

INF 27/2016

INF 27/2016 - počet vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu a jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2016
6.5.2016

INF 26/2016

INF 26/2016 -   1. Kolik psů bylo registrováno v městě Orlová k 31.12.2015  2. Kolik se vybralo na místních poplatcích za psa k 31.12.2015  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2016
6.5.2016

INF 25/2016

INF 25/2016 - byl poskytnut kolaudační souhlas pro stavbu "Restaurace a bar Route 66 Orlová-Lutyně" z  13.2.2013... více informací

INF 24/2016
19.4.2016

INF 24/2016

INF 24/2016 - byl poskytnut zvukový záznam z 13. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 11.04.2016.... více informací

INF 23/2016
19.4.2016

INF 23/2016

INF 23/2016 - informace o softwaru, který organizace používá pro vedení spisové služby a firmě, která jej poskytuje.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2016
18.4.2016

INF 22/2016

INF 22/2016 - jak to, že rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč nebylo projednáno na zastupitelstvu. Je to závažné pochybení, protože je to 100 tis. Kč a je to nad 50 tis. Kč a zastupitelstvo mělo smlouvu minimálně schvalovat a mělo být s ní seznámeno. Z jakého důvodu nebylo rozpočtové opatření č. 28 postoupeno zastupitelstvu m... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2016
7.4.2016

INF 21/2016

INF 21/20165 - v jaké podobě a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2016
6.4.2016

INF 20/2016

INF 20/2016 - byl poskytnut zápis z 23. schůze Rady města Orlová... více informací

INF 19/2016
21.3.2016

INF 19/2016

INF 19/2016 - dotazy: Zda má obec Orlová – Poruba ve svém vlastnictví měřící zařízení, kterým se měří rychlost jízdy, nacházející se na ulici Slezská u domu u č. p. 1011 V případě, že obec Orlová – Poruba bude mít ve svém vlastnictví zmíněné zařízení, kdo jej servisuje V případě, že obec Orlová – Poruba nemá zmíněné zařízen... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2016
21.3.2016

INF 18/2016

INF 18/2016 - byl poskytnut seznam všech došlých faktur obce v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu, IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně... více informací

INF 17/2016
4.3.2016

INF 17/2016

INF 17/2016 - byl poskytnut zápis z 22. schůze Rady města Orlová konané dne 24.02.2016... více informací

INF 16/2016
4.3.2016

INF 16/2016

INF 16/2016 - byly poskytnuty zápisy z 21. a 22. schůze Rady města Orlová... více informací

INF 15/2016
4.3.2016

INF 15/2016

INF 15/2016 - byly poskytnuty zvukové záznamy: - z 11. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 14.12.2015 - z 12. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 15.02.2016  ... více informací

INF 14/2016
4.3.2016

INF 14/2016

INF 14/2016 - jakou částkou obec dotuje městskou hromadnou dopravu za kalendářní rok... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2016
4.3.2016

INF 13/2016

INF 13/2016 Žádám o sdělení vašeho stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové značky I. ÚS 2956/15, která je podložena právním rozborem Exekučního řádu a dalšími důkazně podloženými argumenty, na jejichž základech je možné učinit závěry ke komplexním systémovým změnám v exekucích. Žádám o sdělení vašich ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2016
24.2.2016

INF 12/2016

INF 12/2016 - byl poskytnut Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Orlová - prezentace výstupů, zpracovaný firmou Equica, a.s., uzavřená smlouva s firmou Equica, a.s. a celková uhrazená částka za provedení práce v Orlové dle smlouvy - části A, B, C... více informací

INF 11/2016
23.2.2016

INF 11/2016

INF 11/2016 - byly poskytnuty naskenované originály materiálů č. 2.10. a 2.15. pro 12. jednání Zastupitelstva města Orlová konané dne 15.02.2016... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29