Informace dle zák. č. 106

INF 6/2019
13.2.2019

INF 6/2019

INF 6/2019 - byl poskytnut seznam účastníků přihlášených do výběrového řízení č. 18/2018 – právník úřadu ... více informací

INF 5/2019
13.2.2019

INF 5/2019

INF 5/2019 1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za tot... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2019
1.2.2019

INF 4/2019

INF 4/2019 - Kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů. 1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění nemovité věci nacház... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2019
16.1.2019

INF 3/2019

INF 3/2019 - Investiční plány města Orlová pro rok 2019 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2019
14.1.2019

INF 2/2019

INF 2/2019 - žádost o poskytnutí informací o projektech města Orlová  za období let 2015-2018 vč., a to v členění: projekty podané (v mil. Kč) a projekty zrealizované vč. všech dotací (KÚ, EÚ ap.) v mil. Kč. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2019
14.1.2019

INF 1/2019

INF 1/20191.Žádost o informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) ...................    2. Žádost o informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, poř... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2018
6.12.2018

INF 16/2018

INF 16/2018 - Žádost o zodpovězení otázek v dotazníku ve věci kastračního programu pro kočky ve městě. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2018
6.12.2018

INF 15/2018

NF 15/2018 - Jaké finanční prostředky město Orlová vynaložilo na správu a údržbu skate areálu u letního kina za provedené práce za posledních 10 let. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2018
7.11.2018

INF 14/2018

INF 14/2018  - byl poskytnut zápis z 67. schůze Rady města Orlová ze dne 17.10.2018 ... více informací

INF 13/2018
7.11.2018

INF 13/2018

NF 13/2018 - Žádost o sdělení, zda bylo vydáno stavební povolení a následně provedena kolaudace stavby komínu a tedy nejspíše i změny dosavadního způsobu vytápění (CZT) v bytovém domě na ul. Masarykova třída 747 v Orlové – Lutyni.  Pokud ano, tak od kterého dne je kolaudace platná.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2018
26.10.2018

INF 12/2018

INF 12/2018 Prošetření nelegálně chovaných psů v bytovém domě čp. ................................ v Orlové-Lutyni. Jak bude vzniklá situace řešena a zdali jsou psi řádně očkováni. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2018
26.10.2018

INF 11/2018

INF 11/2018 1. Kolik psů k datu vyřízení této odpovědi je oficiálně nahlášeno k místnímu poplatku ze psů na adrese čp. ..................... v Orlové-Lutyni. 2. Které bytové jednotky (popř. nájemníci), mají nahlášené psy na adrese BD čp. ............................Orlová - Lutyně, 735 14. 3. Jaká je možná sankce za nepodání ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2018
26.10.2018

INF 10/2018

INF 10/2018 - žádost o poskytnutí:a) zápisu ze schůze Rady města č. 66 ze dne 19.9.2018,b) hrubé mzdy zaměstnanců měÚ Orlová za měsíc srpen 2018,c) hrubé mzdy ředitelů škol a příspěvkových organizací zřizovaných městem Orlová za měsíc srpen 2018,d) výše odměn ředitelů škol a příspěvkových organizací zřizovaných městem Orlová za ... více informací

INF 9/2018
3.10.2018

INF 9/2018

INF 9/2018 - byl poskytnut zápis z 66. schůze Rady města Orlová ze dne 19.9.2018 ... více informací

INF 8/2018
25.9.2018

INF 8/2018

INF 8/2018 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města Orlová za volební období 2014 - 2018 ... více informací

INF 7/2018
25.6.2018

INF 7/2018

INF 7/2018 - žádost týkající se poskytnutí informací o pronajatém nebytovém prostoru č. 101 v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v Orlové-Lutyni ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2018
24.5.2018

INF 6/2018

INF 6/20181. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?     • Externím poskytovatelem služeb pověřence?     • Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace? 2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace (měst... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2018
6.4.2018

INF 5/2018

INF 5/2018 - zaslat v elektronické podobě:a) Zápisy ze schůzí Rady města Orlová č. 54, 55, 55/1, 56, 57.b) Zápisy ze schůzí představenstva SMO, m.a.s. v roce 2017 a 2018.c) Zprávy vedoucího OO PČR Orlová a velitele MěP Orlová o bezpečnostní situaci ve městě (projednáno dne 28.2.2018 na schůzi rady města).d) Informace o činnosti ... více informací

INF 4/2018
16.2.2018

INF 4/2018

INF 4/2018Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018 Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterýchCelkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.Cenu za volby Parlamen... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2018
16.2.2018

INF 3/2018

INF 3/20181. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Ob... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2018
17.1.2018

INF 2/2018

INF 2/2018 - Investiční plány města Orlová pro rok 2017. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32