Informace dle zák. č. 106

INF 13/2022
6.5.2022

INF 13/2022

NF 13/2022Přehled o městem Orlová poskytnutých dotacích a peněžních darech na pořádání cyklistického závodu Gracia v letech 2020 a 2021, včetně vyúčtování použití těchto prostředků. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2022
2.5.2022

INF 12/2022

NF 12/2022Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovolujeme požádat o tyto informace:Nabylo rozhodnutí Městského úřadu Orlová, Odboru výstavby a životního prostředí ze dne 18. listopadu 2021, spis. zn. MUOR S 12198/2021/OVŽP/LIP, Č.j. MUOR 137111/2021 (společné povolení) právní moci? Pokud ne... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2021
20.4.2022

INF 11/2021

INF 11/2022Žádost, v případě, že Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění stavby, žádáme o poskytnutí informací podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona pouze u právnických osob od 1.11.2021 doposud u těchto bodů:1) Rozhodnutí o odstranění stavby - kopii 1 strany rozhodnutí.2) Sdělení informací ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2022
13.4.2022

INF 10/2022

INF 10/2022Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2022
1.4.2022

INF 9/2022

INF 9/20221. Kolik žádostí z celkového počtu žádostí, které evidujete za posledních 5 let (resp. roky 2017-2021) bylo odmítnuto (vydáno rozhodnutí o odmítnutí) pro zneužití práva na informace? 2. Prosím o poskytnutí výše uvedených odmítavých (anonymizovaných) rozhodnutí. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2022
1.4.2022

INF 8/2022

INF 8/2022V žádosti je popsán pohled žadatele na současné dění na Ukrajině, kdy následně poukazuje na obecné informace či na rozpory v informacích a přístupech k dění v souvislosti s válečným konfliktem a vyvozuje dotazy stran pravdivosti informací k předmětnému konfliktu. Žádost byla odložena. ... více informací

INF 7/2022
29.3.2022

INF 7/2022

INF 7/2022V žádosti je popsán pohled žadatele na současné dění na Ukrajině, kdy následně poukazuje na obecné informace či na rozpory v informacích a přístupech k dění v souvislosti s válečným konfliktem a vyvozuje dotazy stran pravdivosti informací k předmětnému konfliktu. Žádost byla odložena. ... více informací

INF 6/2022
24.3.2022

INF 6/2022

INF 6/2022Žadatel tímto žádá, aby mu povinný subjekt v souladu se zákonem poskytl odpovědi na níže uvedené konkrétní dotazy:1. Kolik evidujete přestupků za jednotlivé roky v období 2019, 2020?2. Kolik z celkového počtu za jednotlivý rok se jedná o mladistvé?3. Jakých skutkových podstat se za jednotlivý rok mladiství dopustili?4 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2022
24.3.2022

INF 5/2022

INF 5/2022Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. týkající se parcely par. č. 3570/1, katastrální území Horní Lutyně, LV 1851; a to konkrétně, zda ve vztahu k této parcele probíhá nebo probíhalo v období od 1. 1. 2021 územní či stavební řízení (nebo jejich zjednodušené varianty); a pokud ano, tak Vás prosím o sdělení... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2022
14.3.2022

INF 4/2022

INF 4/20221. Je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle způsobený vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce se dá konstatovat podle všech dostupných historických pramenů, že tento hladomor byl řízený židem Lazarem Kaganovičem a jeho zrůdnou židovskou bandou. Je tedy z... více informací

INF 3/2022
1.3.2022

INF 3/2022

INF 3/20221. Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy)2. Pokud takové zařízení existuje.2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)2.1.1. V ja... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2022
1.3.2022

INF 2/2022

INF 2/2022Žádost o zaslání technické dokumentace radaru a dále smluv, které osvědčí, kdo a za jakých okolností radar vlastní, provozuje, udržuje a kalibruje, kdo a jakým způsobem z radaru finančně participuje, proto po správním orgánu žádá specifikovat, kdo, v jaké výši a na základě jakého právního předpisu stanovuje toleranční ... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 1/2022
13.1.2022

INF 1/2022

INF 1/2022Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o u... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 40/2021
22.12.2021

INF 40/2021

INF 40/2021Žádost o sdělení, zda pozemky:- parc. č. 1544, ostatní plocha, ostatní komunikace, katastrální území Horní Lutyně, obec Orlová, LV 5927 - parc. č. 1559, ostatní plocha, ostatní komunikace, katastrální území Horní Lutyně, obec Orlová, LV 5927 či jejich části jsou evidovány jako veřejně přístupná účelová komunikace, res... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 39/2021
22.12.2021

INF 39/2021

INF 39/2021Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:- název projektu- stručný popis projektu- rozpočet projektu v mil. Kč- plá... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 38/2021
22.12.2021

INF 38/2021

INF 38/2021Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí. Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 37/2021
29.11.2021

INF 37/2021

INF 37/2021Žádost o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se společnosti SMO, městská akciová společnost Orlová, IČ 60793163, se sídlem Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B., vložka 1017 ((dále též „Společnost“), ve které město Orlová figuruje jako jedin... více informací

INF 36/2021
1.11.2021

INF 36/2021

INF 36/2021Žádost o informace týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům, konkrétně počet vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 - 2020. K počtu vydaných loveckých lístků cizincům uveďte také, na jak dlouho byly lovecké lístky vydány a jakým národnostem. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 35/2021
25.10.2021

INF 35/2021

INF 35/2021Žádost o poskytnutí informací o hospodaření střediska sportovního areálu v letech 2018 - 2020 pojící se k vyúčtování neinvestiční dotace na provoz sportovního areálu města Orlové, vyplývající z dotační smlouvy mezi spol. SMO m.a.s a Městem Orlová. Žádost byla vzata zpět. ... více informací

INF 34/2021
25.10.2021

INF 34/2021

INF 34/2021Žádost o informace, jaká máte kritéria k poskytování dotací sportovcům co se týká věkové kategorie od- do věku. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2021
25.10.2021

INF 33/2021

INF 33/2021Žádost o vyčíslení nákladů za geodetické služby a ortofotomapy za poslední tři roky 2019-2021. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33