Informace dle zák. č. 106

INF 11/2024
14.2.2024

INF 11/2024

INF 11/2024Žádáme o zaslání investičních plánů města Orlová pro rok 2024, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Orlová na rok2024 a budou financovány z rozpočtů města Orlová nebo z veřejných rozpočtů.K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, pl... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2024
14.2.2024

INF 10/2024

INF 10/2024Žádost o sdělení informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůPředmětem žádosti je sdělení informací týkající se činnosti Městské policie Orlová v katastru obce Doubrava, a to konktrétně:- Kdo standardně/dlouhodobě řídí (ukládá a vyhodnocuje úkoly – fyzická... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2024
31.1.2024

INF 9/2024

INF 9/2024Žádost o kopii "odsouhlasení dopravního inspektorátu č. j. ORKA-2-593/DI-2007", případně č. j. ORKA-7-593/DI-2007 o umístění dopravní značky B4 - Zákaz vjezdu nákladních vozidel, umístěnou na parcele LV: 5440, p.č. 2149/1 Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.... více informací

INF 8/2024
31.1.2024

INF 8/2024

INF 8/2024Žádost o kopii "Zápisu z místního šetření ze dne 10.11.2022 vedenou s dopravní PČR - Karviná" o umístění dopravní značky B4 - Zákaz vjezdu nákladních vozidel, umístěnou na parcele LV: 5440, p.č. 2149/1 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2024
31.1.2024

INF 7/2024

INF 7/2024 Žádost o: 1. Vyjádření příslušného orgánu státní správy lesů k popisované změně z roku 20182. Vyjádření majitele lesního pozemku z roku 2018 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2024
24.1.2024

INF 6/2024

INF 6/2024Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.1. Na základě zákona č. 222/1999 sb., o zajišťování obrany České republiky, §7a. odst. j), jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu zasíláte na KÚ?2. Jakým způsobem se podílíte na organizaci přípravy občanů k obraně státu podle výše uvedeného zákona?3. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2024
16.1.2024

INF 5/2024

INF 5/2023Prosím o následující informace:- jaké byly celkové náklady na novoroční ohňostroj pořádaný městem Orlová a to v letech 2022, 2023 a 2024?- kde je možné nahlédnout na smlouvy o zajištění ohňostrojů? Pokud náhled možný není, tak prosím o jejich poskytnutí -probíhala o pořádání ohňostroje v posledních 3 letech v rámci zas... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2024
8.1.2024

INF 4/2024

INF 4/2024Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informací, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. 1. Vydal Váš stavební úřad v termínu od 1. srpna 2023 do data podání této žádosti o informaci povolení (územní roz... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2024
8.1.2024

INF 3/2024

INF 3/2024Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o u... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2024
8.1.2024

INF 2/2024

INF 2/2024Žádost o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města pro rok 2024.U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) a to:- název projektu- stručný popis projektu- rozpočet projektu v mil. kč- plánovaný termín započetí projektu- lokalita stavby- fáze stavb... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2024
3.1.2024

INF 1/2024

INF 1/2024Žádost o sdělení ceny za ohňostroj, který město Orlová pořádalo u příležitosti příchodu nového roku 2024 a zda je možné vědět, která firma jej zrealizovala a zda se do výběrové soutěže přihlásilo více firem. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 68/2023
21.12.2023

INF 68/2023

INF 68/20231. Opis spisu, jehož součástí je souhlas s místní úpravou – umístění zákazové značky. 2. Odsouhlasení dopravního inspektorátu č. j. ORKA-2-593/DI-20073. Zápis z místního šetření ze dne 10.11.2022 za účasti dopravního inspektora PČR Karviná Balo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 67/2023
20.11.2023

INF 67/2023

INF 67/2023Žádost o poskytnutí následujících informací:1. Kolik zaměstnanců má povinný subjekt v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce?2. Zda a případně vůči kolika zaměstnancům povinného subjektu dle bodu 1. je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (tj. pov... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 66/2023
25.10.2023

INF 66/2023

INF 66/2023Dotaz k umístění dopravního značení B4 - Zákaz vjezdu nákladních vozidel k domu čp. .... ...... v Orlové-Porubě č.j. OD/219/2007 včetně záznamu uloženého na MÚ Orlová, kdy došlo k osazení značky, na čí popud, schvalující protokol a hlavně námitky, které byly. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 65/2023
2.10.2023

INF 65/2023

NF 65/2023Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o u... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 64/2023
2.10.2023

INF 64/2023

INF 64/2023VĚC: zasílám dotazy dle ZákonA č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci umístění nepovolené stavby nového zdroje energie pro dům č.p. 747 v Orlové-Lutyni a jeho odpojení od systému centrálního zásobování teplem vede stavební úřad řízení o odstranění stavby.1. V jaké stavu je řízení v této věci nyní?... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 63/2023
20.9.2023

INF 63/2023

INF 63/2023Žádost o poskytnutí informací:1. Počet a součet (celková výše) pokut a blokových pokut (myšleno příkaz na místě), uložených městským úřadem (magistrátem) za přestupky podle zák. č. 251/2016 Sb., a to u případů zaevidovaných v letech 2022, 2021 a 2019.2. Stejný údaj jako v bodě 1), avšak pouze u mladistvých pachatelů.3... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 62/2023
30.8.2023

INF 62/2023

INF 62/20231. Kdy byl na úřední desce (ÚD) obce zveřejněn návrh územního opatření o stavební uzávěře sp.zn. MUOR 90239/2023, které schválila Rada města Orlová svým usnesením č.567/14 ze dne 28.6.2023?2. Kdy byla na ÚD obce zveřejněna obecně závazná vyhláška obsahující výše zmíněné územní opatření o stavební uzávěře sp.zn. MUOR 9... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 61/2023
17.7.2023

INF 61/2023

NF 61/2023Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informací, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. 1. Vydal Váš stavební úřad v roce 2022 nebo 2023 povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto pov... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 60/2023
17.7.2023

INF 60/2023

INF 60/2023Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 59/2023
15.6.2023

INF 59/2023

INF 59/2023Žádáme o následující informace (dokumenty):1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 1... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32