INF 65/2023

NF 65/2023
Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy
- návrh veřejnoprávní smlouvy
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení
- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.07.2023 do 30.09.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:
- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav Media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [463.7KB] 11.10.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.10.2023

Zpět na výpis