INF 52/2023

INF 52/2023
Žádáme tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, zda fotografie z rychloměru, představující součást správního spisu, vedeného pod sp. zn. MUOR S ................................., byla zdejšímu správnímu orgánu doručena elektronicky, nebo v listinné podobě. Dále žádáme o zaslání kopie této fotografie.

V souladu s ust. § 38 odst. 4 správního řádu, správní orgán umožní účastníkovi pořízení kopie správního spisu, případně kopii správního spisu pořídí a předá.


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.5.2023

Zpět na výpis