INF 50/2023

INF 50/2023
Poskytnutí informace spočívající v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, jímž bylo rozhodnuto
1) o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., (Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).
2) o přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., (Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [238.9KB] 6.4.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 5.4.2023

Zpět na výpis