INF 49/2023

NF 49/2023
Žádost o zpřístupnění informace, zda stavebník v případě „Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně Dům dětí a mládeže čp. 958“
1) Doložil ve stanoveném termínu stavebním úřadem požadované podklady v rámci řízení o dodatečném povolení stavby. Pokud ano či jen částečně, žádám vás o taxativní výčet, jaké dokumenty stavebník stavebnímu úřadu doložil a kdy.
2) V případě, že stavebník dokumenty nedoložil v plném rozsahu, žádám Vás o taxativní výčet dokumentů, které má v rámci řízení o dodatečném povolení stavby stavebnímu úřadu doložit.
3) V případě, že byla stavebníkovi od okamžiku zahájení řízení o dodatečném povolení stavby prodloužena lhůta na dodání podkladů, žádám Vás o sdělení, kdy o prodloužení požádal, zda mu bylo vyhověno a o kolik dní byl termín na dodání podkladů prodloužen, a to pro všechny případy žádosti o prodloužení, které stavebník podal.
4) Dále pak žádám o sdělení, zda u některé ze žádostí o prodloužení bylo rozhodnuto stavebním úřadem o prodloužení lhůty po termínu určeném na dodání podkladů, aniž by tato lhůta byla v době prodloužení prodloužena.
5) Žádám Vás o sdělení, zda stavební úřad některý z doložených podkladů v rámci řízení o dodatečném povolení stavby stavebníkovi vrátil, protože nesplňoval požadavky stanovené stavebním úřadem. Pokud ano, tak jaké a kdy byly předloženy stavebnímu úřadu stavebníkem. Dále pak kdy stavební úřad informoval stavebníka, že tyto podklady požadavky stavebního úřadu nesplňují a žádám i o uvedení případného důvodu, pakliže taková situace nastala, a to pro případně každý jednotlivý podklad, který byl stavebním úřadem odmítnut.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [109.5KB] 4.4.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 29.3.2023

Zpět na výpis