INF 48/2023

INF 48/2023
Žádost o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se staveb pro reklamu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), spadajících do místní příslušnosti Vašeho úřadu, respektive jeho správního obvodu. Proto si ve vztahu k jednotlivým stavbám pro reklamu dovoluji požádat o následující informace pro rok 2018-2019
1) zdali Váš úřad vydal:
i) souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
ii) stavební povolení nebo
iii) společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;

2) jaké je:
i) datum vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, číslo jednací a datum jeho právních účinků,
ii) datum vydání stavebního povolení, číslo jednacího a datum jeho právní moci a vykonatelnosti,
nebo
iii) datum vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, číslo jednacího a datum jeho právních účinků;

3) zda se jedná o stavbu trvalou nebo dočasnou, dobu trvání u dočasné stavby, a v případě provedené změny v užívání stavby rovněž datum a číslo jednací vydání souhlasu nebo povolení změny v užívání stavby spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby;
4) v případě, že jsou u stavby splněny podmínky pro její odstranění podle § 129 odst. 1 písm. b), c), e) a f) stavebního zákona, zda bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, případně jaký je aktuální stav tohoto a navazujících řízení.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [212.2KB] 5.4.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 29.3.2023

Zpět na výpis