INF 25/2023

INF 25/2023
Žádám o informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb.
- na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 PřestZ
- proti veřejnému pořádku - § 47 PřestZ
- občanskému soužití - § 49 PřestZ a
- majetku - § 50 PřestZ
za období let 2020, 2021 a 2022.

1. Počet shora označených přestupkových řízení v předmětných obdobích.
2. Průměrná doba trvání řízení ve sledovaných obdobích, je-li tato úřadem evidována.
3. Výsledek přestupkových řízení:
a) Počet pravomocných rozhodnutí o uložení sankce.
b) Počet pravomocných rozhodnutí o spáchání přestupku a upuštění od sankce.
c) Počet případů, kdy bylo pravomocně rozhodnuto jinak (odloženo nebo zastaveno). d) Počet případů, jež nebylo možno projednat pro uplynutí prekluzivní lhůty.
e) V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží).Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [747.5KB] 20.3.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 16.3.2023

Zpět na výpis