INF 23/2023

INF 23/2023
Žádám o poskytnutí následujících informaci:
I. informaci o tom v jakém počtu celkově; dále v jaké délce, jakým subjektům, v jaké lokalitě a na jakou konkrétní akci byl v kalendářním roce 2022 povolen zábor (zvláštní užívání komunikace, užívání veřejného prostranství na komunikaci, užívání veřejného prostranství na zeleni) veřejného prostoru (komunikace všech typů i zeleň, ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) za účelem konání kulturní akce, kulturní produkce, koncertu, jiné hudební akce, divadelního představení, veřejného promítání, performance, výstavy a jiných podobných; vše na území Města Orlová
II. informaci o celkovém počtu povolených záborů (viz I.) za účelem konání kulturní akce (viz. I.) v letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 (výše); vše na území Města Orlová.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [274.4KB] 20.3.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 16.3.2023

Zpět na výpis