INF 12/2023

INF 12/2023
Žádám o poskytnutí těchto informací:
1) V kolika případech územních řízení, která Váš úřad vedl v posledních 5 letech, bylo vydáno územní rozhodnutí po více než 24 měsících?
2) V kolika případech řízení sub a) byla jednou z hlavních příčin přílišné délky trvání řízení chyba v žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo v podkladech, které dodal žadatel? O jaké nedostatky kupř. šlo?
3) V kolika případech byla naopak žádost bezvadná a taktéž podklady dodané investorem neobsahovaly nedostatky, které vedly k nutnosti je doplňovat?
4) V kolika případech se účastnily takových řízení dle bodu a) této žádosti spolky?
5) V kolika případech spolky uplatnily námitku podjatosti nebo účelově uplatnily jiné prostředky za účelem zdržování řízení, které se staly hlavní příčinou průtahů v řízení (prosím uveďte, zda byly prostředky použité spolky neúčelné, tj. na jejich základě nebyla shledána žádná nezákonnost v dosavadním průběhu řízení)?
6) V kolika případech územních řízení dle bodu a) této žádosti bylo proti kladnému územnímu rozhodnutí podáno odvolání?
7) V kolika případech územních řízení dle bodu a) této žádosti bylo na základě odvolání zrušeno původní územní rozhodnutí a věc vrácena k novému řízení?
8) Jaké byly v takových případech důvody odvolání, kterým bylo vyhověno (stačí nám uvést několik stěžejních, resp. opakujících se důvodů)?
9) Jestliže odvolání podle předchozího bodu vyhověno nebylo a byla podána žaloba, které bylo vyhověno (buď u krajského, nebo následně u Nejvyššího správního soudu), prosíme o uvedení spisových značek těchto rozhodnutí.
10) V kolika případech došlo v řízeních naplňujících podmínky bodu 1) této žádosti ke snížení objemu povolované stavby a tím byly odstraněny následné průtahy v řízení, nebo došlo k vyřešení sporných námitek snížením objemu stavby a stavba prošla bez zásadních problémů územním řízením? Tento bod žádosti míří k záměrům, které byly v původní žádosti o vydání územního rozhodnutí tzv. předimenzované a nadměrně zatěžovaly své okolí, nebo dokonce nesplňovaly ani požadavky územního plánu. U těchto staveb může dojít snížením rozsahu stavby k odstranění překážek, kvůli kterým bylo podáno kupř. odvolání či žaloba.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [572.1KB] 20.3.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 16.3.2023

Zpět na výpis