INF 18/2022

INF 18/2022
Žádost o poskytnutí následujících informací:

1. Milostivé léto - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. “oprávněným” (věřitelem):
a) Kolik je případů (uveďte, prosím, počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto mohlo týkat?
b) Kolik je případů (uveďte, prosím, počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kde bylo Milostivé léto skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)?
c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?
d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito?
e) Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostivé léto?

2. Exekuce na “bagatelní pohledávky” - tj. jistina do 1500 Kč a starší než 3 roky k 1.1.2022 (jak je definováno v zák. 286/2021 Sb., Čl. IV bod 18.) - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. “oprávněným” (věřitelem):
a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky?
b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní pohledávky?
c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?
d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?
e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na náklady kauce 500 Kč)?

3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny
a) Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. “obecní úřad”)?
b) Kolik z nich má exekuci, u které jste tzv. “oprávněným” (věřitelem)?Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [84.3KB] 15.8.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.8.2022

Zpět na výpis