INF 16/2022

INF 16/2022
Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.04.2022 do 30.06.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:
- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [143.2KB] 20.7.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 13.7.2022

Zpět na výpis