INF 5/2022

INF 5/2022
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. týkající se parcely par. č. 3570/1, katastrální území Horní Lutyně, LV 1851; a to konkrétně, zda ve vztahu k této parcele probíhá nebo probíhalo v období od 1. 1. 2021 územní či stavební řízení (nebo jejich zjednodušené varianty); a pokud ano, tak Vás prosím o sdělení jejich spisové značky. Pokud byla řízení již zakončena správními rozhodnutími, pak Vás prosím o zaslání těchto rozhodnutí.

Jestliže ve vztahu ke zmíněné parcele parc. č. 3570/1, katastrální území Horní Lutyně, LV 1851, probíhá nebo po 1. 1. 2021 proběhlo řízení o povolení provedení vodního díla, pak Vás prosím o sdělení spisové značky tohoto řízení; a bylo-li již řízení zakončeno rozhodnutím, pak Vás prosím o zaslání tohoto rozhodnutí.

Zároveň Vás prosím dle zákona č. 123/1998 Sb. o případná závazná stanoviska, popř. o koordinované závazné stanovisko, vztahující se k řízením výše (a to i v případě, nebyla-li tato řízení dosud zahájena nebo zakončena) vydaná po 1. 1. 2021. Zejména Vás prosím o případný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, o souhlas s dotčením pozemku do vzdálenosti 50 m od lesa; či jiné obdobné akty; případně o informaci, že žádné takové rozhodnutí, stanovisko či souhlas nebyly vydány.

Je-li žádost v jakékoliv části podána podle nesprávného zákona, prosím o její posouzení dle zákona správného.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [85.0KB] 4.4.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.3.2022

Zpět na výpis