INF 21/2020

INF 21/2020

1. Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo a přirozeně celkem?
2. Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 vznikly?
3. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů?
4. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových obalových odpadů?
5. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. přetřídění plastových odpadů?
6. Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k dalšímu (druhotnému) zpracování?
7. Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s. za činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně odměn a bonusů?

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [87.6KB]

Zpět na výpis