INF 16/2020

INF 16/2020

1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jména a příjmení provozovatele autoškoly, IČ, adresami jejích provozoven a informací o odpovědné osobě (jméno, telefonní a e-mailový kontakt, www stránky).

2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Žádám o informaci ve stejném rozsahu jako u otázky č. 1 s tím, že žádám, aby byly uvedeny pouze autoškoly s platnou registrací, které v letech 2019 ani 2020 nerealizovaly žádnou zkoušku z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (PPV) skupiny B.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [87.2KB]

Zpět na výpis