INF 10/2020

INF 10/2020 
V obci Orlová, k.ú. Poruba u Orlové se nachází pozemek:
- Parcela č. ........... zastavěná plocha a nádvoří.
- Součástí pozemku je stavba: Poruba č.p. ......., rodinný dům.
Žádost:
1. Jak byl při výstavbě rodinného domu č. p. ......... řešen příjezd k rodinnému domu.
2. O vydání kopie stavebního povolení k rodinnému domu.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [63.6KB]

Zpět na výpis