INF 7/2020

INF 7/2020
1. Chybí Vám některé lékařské odbornosti, pokud ano, tak které?
2. Máte nedostatečný počet některých odborností? Pokud ano uveďte prosím, kterých odborností se to týká a jaký počet takových lékařů byste potřebovali.
3. Realizujete pro zajištění zdravotních služeb chybějících nebo nedostatečně zastoupených odborností nějaké motivační pobídky? Pokud ano, jaké a s jakým výsledkem?
4. Komunikujete situaci s příslušným krajským úřadem? S jakými výsledky?
5. Komunikujete situaci se zdravotními pojišťovnami? S kterými a s jakými výsledky?
Mimo předcházející seznam otázek žádám o informaci, zda má nedostatek lékařů podle Vás vliv na kvalitu života obyvatel, resp. na kvalitu života některých skupin obyvatel, jako jsou například senioři apod.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [57.2KB]

Zpět na výpis