INF 28/2016

INF 28/2016 -

  1. V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se zprávy z datové schránky automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává (např. pdf)? Pokud Váš orgán tyto zprávy uchovává v listinné podobě, pak jakým způsobem převádíte tyto zprávy z elektronické podoby?
  2. Prosím o odkazy dle § 6 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb., na skartační a spisové řády Vašeho orgánu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. žádám o jejich poskytnutí v jiné formě.
  3. Pokud Váš orgán použil vzorový spisový a skartační plán podle metodické příručky Ministerstva vnitra, prosím místo bodu 2 pouze o informaci, zda jste se z navrhovaného řešení Ministerstva vnitra nějakým způsobem odchýlili, či ho nějak zkonkretizovali, a to v jakých případech a jak.
  4. Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby (např. ginis, radnice vera, apod.)?  Který?


Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [201.9KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 18.5.2016

Zpět na výpis