INF 2/2016

INF 2/2016 - V roce 2015 na základě zamítnutí žaloby Krajským soudem o 192.600,00 Kč o náhradu škody, bylo uloženo SMO zaplatit na nákladech řízení částku 725.539,- Kč. Vzhledem k tomu, že SMO povinnost zaplatit nesplnilo, byl podán návrh na exekuci, exekuce byla nařízena. Rozsudek je v právní moci. Žádám o poskytnutí informace, která s výše uvedeným souvisí:

-  Kdo zavinil, že výše uvedená částka nebyla zaplacena a jaká byla přijatá opatření, aby se situace neopakovala

-  Kdy byla uvedena částka a další poplatky uhrazené

-  Zda byl SMO z důvodu exekuce zablokován účet a možnost disponovat nemovitostmi

-  Kolik činily náklady SMO na vyřízení této exekuce celkem s tím, že požaduji uvést zvlášť náklady na exekuční řízení a náklady na exekutora

-  Kolik činil soudní poplatek na tuto žalobu

-  Kolik činily náklady na advokáta Siostrzonka, který sepsal neúspěšnou žalobu a zastupoval žalobce u soudu

V uvedené věci bylo vydáno "Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů"


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.2.2016

Zpět na výpis