INF 16/2015

INF 16/2015 -

1. Fotokopie smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vybudování kanalizace v okrajových částech Orlové, uzavřené mezi městem Orlová jako objednatelem a firmou Subterra jako zhotovitelem díla v úplném znění včetně změn a dodatků.

2. Protokol o předání zhotoveného díla dle předchozího bodu.

3. Výši celkové ceny, která byla za dílo dle bodu 1. této žádosti městem Orlová zaplacena.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [4.1MB]
Dokument ke stažení PDF [1.6MB]
Dokument ke stažení PDF [635.9KB]
Dokument ke stažení PDF [1.9MB]
Dokument ke stažení PDF [181.1KB]
Dokument ke stažení PDF [8.3MB]
Dokument ke stažení PDF [13.8MB]
Dokument ke stažení PDF [98.7KB]
Dokument ke stažení PDF [14.6MB]
Dokument ke stažení XLSX [10.9KB]
Dokument ke stažení PDF [244.1KB]
Dokument ke stažení PDF [18.3MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 9.3.2015

Zpět na výpis