Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Informace dle zák. č. 106

INF 22/2020

10.9.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 22/2020Zaslání fotografie vozidla pořízeného ze stacionárního radaru, doručovací listiny dodejky případně obálky a samotná zpráva pro řidiče) řidiči vozidla nikoliv provozovateli ze spisu vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) prostředni... více informací

INF 21/2020

21.8.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2020 1. Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo a přirozeně celkem?2. Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 vznikly?3. Jaké ... více informací

ÏNF 20/2020

7.8.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 20/20201. Termín provedení a kontroly pozemních komunikací v letech 2017, 2018, 2019 a 2020 (chodníků) dle plánu údržby města.2. Zjištěné závady na pozemních komunikacích v uvedených letech.3. Termín odstranění jednotlivých závad. Pokud zjištěné závady nebyly odstraněny, sdělit důvod.    ... více informací

INF 19/2020

29.7.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2020 Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování... více informací

INF 18/2020

27.5.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 18/2020 - byly poskytnuty zápisy ze všech schůzí Rady města Orlová v současném volebním období.... více informací

INF 17/2020

27.5.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2020 - Kopie hydrogeologického posudku vypracovaného pro účely stavby rodinných domů na adrese Na Vyhlídce, 735 41 Petřvald na pozemcích parcelní číslo: 4283/1, 4283/28, 4285 a 4284 v k. ú. Petřvald u Karviné, která byla realizována stavební společností Petřvaldská vyhlídka s.r.o. původní majitel a zadavatel, zastoupený p... více informací

INF 16/2020

26.5.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2020 1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jm... více informací

INF 15/2020

15.5.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2020 1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Orlová, ať už provozovány městem Orlová, Policií ČR nebo třetí osobou.2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rych... více informací

INF 14/2020

15.5.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2020 Dotaz, jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?Hrozí jím snížení pla... více informací

INF 13_2020

15.5.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

Žádost o zaslání následujících dat z let 2010 až 2019 týkajících se provozu MHD ve městě Orlová:• Dopravní výkon [voz/km]• Přepravní výkon (oskm)• Počet přepravených cestujících• Výše nákladů a kompenzace dopravci za provoz MHD• Celková výše nákladů spojených s organizaci MHD (tj. včetně investic do mobiliáře, propagace apod.)... více informací

INF 12/2020

15.4.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2020 - žádost o sdělení informací:Počet zaměstnanců úřadu.Celkový počet odpracovaných hodin Souhrn superhrubých mezd Počet zaměstnanců využívající home office Celkový počet hodin v režimu home office Počet zaměstnanců samosprávného celku Celkový počet odpracovaných hodin Souhrn superhrubých mezd Počet zaměstnanců využívaj... více informací

INF 11/2020

15.4.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 11/2020 - bala poskytnuta odpověď na žádost o informaci, zda-li je ..................., nar. ............... zaměstnankyní úřadu města Orlová, případně, zda-li má úřad s touto osobou uzavřenu nějakou pracovní smlouvu případně jakoukoliv jinou dohodu dle zákoníku práce včetně sdělení pracovního zařazení, popis výkonu práce vy... více informací

INF 10/2020

20.3.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2020 V obci Orlová, k.ú. Poruba u Orlové se nachází pozemek:- Parcela č. ........... zastavěná plocha a nádvoří.- Součástí pozemku je stavba: Poruba č.p. ......., rodinný dům.Žádost:1. Jak byl při výstavbě rodinného domu č. p. ......... řešen příjezd k rodinnému domu.2. O vydání kopie stavebního povolení k rodinnému domu.... více informací

INF 9/2020

4.3.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 2

NF 9/2020Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy:1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu č... více informací

INF 8/2020

19.2.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2020Žádám o zodpovězení otázek týkajících se mé studie o provozu zvířecích útulků a chystaném článku. 1) Jaký je rozpočet, který město poskytuje pro provoz psího útulku? 2) Kolik korun ročně získá město z poplatků za psa? 3) Jaká je částka, kterou město hradí za jeden den pobytu psa v útulku? Bohužel smlouvu jsem v registr... více informací

INF 7/2020

13.2.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 7/20201. Chybí Vám některé lékařské odbornosti, pokud ano, tak které?2. Máte nedostatečný počet některých odborností? Pokud ano uveďte prosím, kterých odborností se to týká a jaký počet takových lékařů byste potřebovali.3. Realizujete pro zajištění zdravotních služeb chybějících nebo nedostatečně zastoupených odborností něja... více informací

INF 6/2020

7.2.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 6/2020 - byla poskytnuta kopie Zprávy auditora o výsledcích hospodaření města za rok 2011.... více informací

INF 5/2020

21.1.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2020Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o následující informace:1. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. letající talír či jiny neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.  Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschová... více informací

INF 4/2020

15.1.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2020Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací, které se týkají finančních investic Vašeho města. Uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého dosahuje výnosu.... více informací

INF 3/2020

15.1.2020  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2020Jakožto účastníka/vedoucího společnosti zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně“ si Vás, jakožto zadavatele předmětné zakázky, dovoluji, s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí protokolu/... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.