Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Informace dle zák. č. 106

INF 16/2019

4.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2019 - na základě kterého výběrového řízení byl přijat do pracovního poměru k 1.1.2019 pan ........................... více informací

INF 15/2019

4.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2019 - který odbor a kompetentní osoba má na starost povolení k provozování ploch skateareálů na V. etapě, U Kapličky a Ke Studánce pro rok 2019, které jsou zcela nefunkční a jsou pouze místem, kde dochází k sociálně patologickým jevům (konzumace alkoholu)? Je to přesný opak toho, k čemu tyto plochy mají sloužit.  ... více informací

INF 14/2019

4.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2019 - ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:1. Jaké pozitivní a naopak negativní dopady mělo doposud zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) na Vaši organizaci?2. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené o... více informací

INF 13/2019

4.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 13/2019 1) Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu jste obdrželi v letech 2010 - 2019 (do dne obdržení této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť. 2)  V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případe... více informací

INF 12/2019

21.3.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2019 - žádost o podání informace, ke kterému datu a z jakého důvodu ................. v roce 2018 ukončil s Městem Orlová pracovní poměr a ke kterému datu v roce 2019 byl do pracovního poměru opět přijat.... více informací

INF 11/2019

21.3.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2019 - žádost o informaci o výši nájemného v Kč/m2/rok nebytových prostor určených k podnikání – garáží v městské části Lutyně ve vlastnictví města Orlová. Požadovanou informaci potřebuji v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku o stanovení obvyklé ceny budovy garáže výnosovým způsobem.... více informací

INF 10/2019

1.3.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2019 1. Prosím o informaci, zda město Orlová vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.2. Prosím o informaci, zda město Orlová má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci ote... více informací

INF 9/2019

20.2.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 9/2019 - byl poskytnut materiál rady města pro 5. schůzi konanou dne 6.2.2019 - Informativní zpráva o metanu v Orlové-Městě.... více informací

INF 8//2019

20.2.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2019 Na základě zákona č. 106/1999 Sb., „Zákon o svobodném přístupu k informacím“ žádám o poskytnutí souboru informací, ve kterých jsou stanovena pravidla pro přistavení, výměnu nebo odebírání kontejnerových nádob či nádob na smíšený odpad na území města Orlové (Obecně závazných vyhlášek, pokud nejsou zveřejněny, interníc... více informací

INF 7/2019

18.2.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2019 1. Kolikrát došlo k nahlášení rušení nočního klidu v panelovém domě na adrese čp. ........, ................ v Orlové Lutyni v roce 20192. V jakých hodinách a v kterých dnech bylo nahlášeno rušení nočního klidu na adrese čp. ......., ................... v Orlové Lutyni v roce 20193. Došlo na adrese čp. ........., ...... více informací

INF 6/2019

13.2.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 6/2019 - byl poskytnut seznam účastníků přihlášených do výběrového řízení č. 18/2018 – právník úřadu... více informací

INF 5/2019

13.2.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2019 1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za tot... více informací

INF 4/2019

1.2.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2019 - Kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů. 1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění nemovité věci nacház... více informací

INF 3/2019

16.1.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2019 - Investiční plány města Orlová pro rok 2019... více informací

INF 2/2019

14.1.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2019 - žádost o poskytnutí informací o projektech města Orlová  za období let 2015-2018 vč., a to v členění: projekty podané (v mil. Kč) a projekty zrealizované vč. všech dotací (KÚ, EÚ ap.) v mil. Kč.... více informací

INF 1/2019

14.1.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 1/20191.Žádost o informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) ...................    2. Žádost o informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, poř... více informací

INF 16/2018

6.12.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2018 - Žádost o zodpovězení otázek v dotazníku ve věci kastračního programu pro kočky ve městě.... více informací

INF 15/2018

6.12.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

NF 15/2018 - Jaké finanční prostředky město Orlová vynaložilo na správu a údržbu skate areálu u letního kina za provedené práce za posledních 10 let.... více informací

INF 14/2018

7.11.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 14/2018  - byl poskytnut zápis z 67. schůze Rady města Orlová ze dne 17.10.2018... více informací

INF 13/2018

7.11.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

NF 13/2018 - Žádost o sdělení, zda bylo vydáno stavební povolení a následně provedena kolaudace stavby komínu a tedy nejspíše i změny dosavadního způsobu vytápění (CZT) v bytovém domě na ul. Masarykova třída 747 v Orlové – Lutyni.  Pokud ano, tak od kterého dne je kolaudace platná.  ... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30