Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Městský úřad Orlová

Poštovní adresa:
Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka Města Orlová:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz
Elektronická adresa pro příjem elektronických podání opatřených uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo podání, u kterých právní předpis nestanoví požadavek na připojení elektronického podpisu.

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Více informacíVyhledávání zaměstnanců

         
Úřední deska

Datum vyvěšení Datum snětí Název
9.4.202024.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Zubajová Alžběta, r. 1986
9.4.202024.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Łukasz Brzoza, r. 1981
9.4.202024.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Marcel Brejcha, r. 2001
9.4.202024.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška- mLEASING SPÓŁKA Z.O.O., Polsko
8.4.202027.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - K. Stawiak, nar. 1996, Polsko
8.4.202027.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - S. J. Stec, nar. 1970, Polsko
8.4.202027.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - M. P. Trzeciak, nar. 1991, Polsko
8.4.202027.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - MILLENNIUM LEASING SP.Z O.O., Polsko
8.4.202027.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška Tomasz Targosz, nar. 1971, Polsko
8.4.202027.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška Marek Blaszczyk, nar. 1961, Polsko
8.4.2020CzechPOINT v provozu
8.4.202030.4.2020VŘ 7 2020 vedoucí odd. právních služeb PO
3.4.20205.6.2020výzva k odstranění vozidla - RZ KIS 6689
3.4.20205.6.2020Výzva k odstranění vozidla - RZ 6T0 7192
3.4.2020 MV a MŽP ČR - Jak nakládat s odpaem v době koronavirové pandemie a stanovisko MV k možnosti obcí dočasně snížit nájemné
3.4.20205.6.2020Výzva k odstranění vozidla - RZ 3T1 2241
3.4.202025.4.2020Ing. Andrej Babiš Praha - Opatření obecné povahy
3.4.202021.4.2020VŘ ekonom/rozpočtář ORI
3.4.20204.5.2020Městský úřad Orlová - Vyhlášení nálezu č. 29/2020 - jízdní kolo
3.4.202014.5.2020Ex. úř. Cheb, Mgr. D. Koncz - 074 EX 18476/10-104, Dražební vyhláška - povin ný Hynek Klášterník
1.4.202017.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
1.4.202018.4.2020Řád veřejného pohřebiště města Orlová
31.3.202015.5.2020Ex. úřad Písek, JUDr. St. Pazderka, dražební vyhláška117EX 1631/13-81 DV-povinný Petr Čechovský
30.3.202022.4.2020Finanční ú)řad Ostrava - Rozhodnutí o zrušení konání dražby
30.3.2020Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
25.3.202014.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - J. Valenta, nar. 1991, Německo
25.3.202014.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - J. Valenta, nar. 1991, Německo
25.3.202014.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - C. Flisník, nar. 1962, Thajsko
25.3.202014.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - B. A. Lewek, nar. 1976, Polsko
25.3.202014.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - K. Peko, nar. 1980, Německo
25.3.202014.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - K. Hudcovská, nar. 1995, Slovensko
25.3.202014.4.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - G. Tupyová, nar. 1994, Slovensko
24.3.2020dodatek 2019_OMFŠK_S_0420_1
18.3.202023.4.2020Ex. úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta - Dražební vyhláška - 196EX 5875/11-239 DVU - povinný Petr Čechovský
18.3.2020Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež
16.3.202031.3.2023Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
12.3.20201.5.2020Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2020 - Orlová
11.3.2020Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
11.3.2020Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
11.3.202022.4.2020Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci
10.3.202010.4.2020EÚ Ostrava, Mgr. Ivo Nedbálek -Usnesení o provedení exekuce 053 EX 03999/07-070 - povinný Tomáš Feber
9.3.2020El. podání přijaté dne - 6.3.2020
5.3.2020SMOOK Karviná - Návrh závěrečného účtu SMOOK 2019 včetně příloh
13.2.202015.4.2020EÚ Olomouc, Mgr. J. Svoboda - 164 EX 3698/18-161-Dražební vyhláška NV
7.2.202031.12.2021Výzva č.4_2020 k zajištění předfinancování výměn nevyhovujích kotlů na pevná paliva
5.2.2020Pronájem NP 04/1000 1.NP 93,95 m2
3.2.202025.5.2020Český statistický úřad Ostrava - Životní podmínky 2020
7.1.20201.2.2023Zveřejnění smlouvy č. 2020/OMFŠK/S/0002 Gracia
20.12.201930.4.2020Výzva č_ 1_2020 - Dotační programy na podporu kultury, zájmové a spolkové činnosti, děti a mládeže v roce 2020
20.12.201930.4.2020Zveřejnění Výzvy č. 2/2020
19.12.20195.5.2020Výzva č. 3/2020 Dotační programy z oblasti sociální a zdravotní v roce 2020 č. 6,7/2020
18.12.20192.1.2024Zveřejnění oznámení SMOOK o výhledu rozpočtu pro rok 2021-2023
18.12.20192.1.2021Zveřejnění oznámení SMOOK o rozpočtu pro rok 2020
18.12.201925.12.2022Dodatek č. 1 2018_OMFŠK_S_0234_1
11.12.201920.12.2022Zveřejnění Výzvy č. 6/2019
6.12.201915.12.2022Smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0499
27.11.2019SMOOK - Návrh rozpočtu Svazku měst a Obcí okresu Karviná pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023.
27.11.20191.12.2022Dotační smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0472
15.10.201931.10.2022Dodatek č. 1 ke smlouvě 2018/OMFŠK/S/0497/1
14.10.201931.10.2022Zveřejnění smlouvy č. 2019/OMFŠK/S/0420
2.9.201931.12.2022 MZ Praha - Opatření obecné povahy - změna a doplnění ze dne 3.4.2019
15.8.20192.1.2024UZSVM Ostrava - Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - Orlová - aktualizace ke dni 1.8.2019
1.8.2019Pronájem NP 03/96 39,20m2
27.6.201930.6.2022Povinně zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
25.6.201925.6.2022Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
5.6.201910.6.2022smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0247
5.6.201930.6.2022Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4.6.2019Vyvěšení záměru - ,,Prodej objektu čp. 840, včetně zastavěného parc. č. 9 o výměře 524 m2 a pozemku parc. č. 10 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Orlová“.
30.5.201930.5.2022Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
22.5.2019EX. úřad Č. Těšín - Exekuční příkaz 201 EX 01587/16 Zaslání EP s PM dle § 335b o.s.ř. - 125
16.5.2019SMOOK Karviná - závěrečný účet SMOOK za rok 2018
4.4.201931.12.2022Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
19.3.201930.4.2022Povinné zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.1.20194.1.2022Zveřejnění dodatku veřejnoprávní smlouvy SK Slavia Orlová
2.1.201931.12.2020Oznámení SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020
2.1.2019Zveřejnění schválených dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočotvých pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
24.10.201825.10.2021Zveřejnění veřejnoprávních dotačních smluv
10.10.2018Svazek měst a obcí okr. Karviná - Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019
3.10.2018Pronájem NP 04/1230 4,31m2
15.8.2018Město Orlová : Oznámení - Smluvní rozsah činností vykonávaných v přenesené působnosti
7.6.2018Pronájem NP 01/91 107,93m2
5.6.201830.6.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
23.5.20181.7.2021Zveřejnění veřejnoprávních smluv
22.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
7.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
19.4.2018Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice
28.3.2018Pronájem NP 03/96 24,00m2
22.1.2018Pronájem NP 01/91 65,83m2
22.1.2018Pronájem NP 04/796 15,32m2
22.1.2018Pronájem NP 01/91 48,98m2
27.12.201729.12.2020Veřejnoprávní smlouvy na provozování sportovních akcí v roce 2018 - 2017/OMFŠK/S/0593
22.12.201722.12.2020Veřejnoprávní smlouvy na provozování sportovních akcí - 2017/OMFŠK/S/0554
21.12.2017výběrové řízení FPB
9.11.2017Statutární město Karviná - opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Karviná
26.9.201730.9.2020zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
26.6.201725.6.2020Zveřejnění uzavřených dohod o ukončení veřejnoprávních smluv se SMŠ
26.5.201730.5.2020Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb. - Slezan sml. 2017_0190
15.5.201716.5.2020Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22.6.2016Elektronická evidence tržeb
9.10.2014Základní registry - Informace pro občany
Zobrazit celou úřední deskuPartner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Pondělí: 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá: Zavřeno

Platí i pro podatelnu a pokladnu!

Úřední hodiny slouží pouze k vyřízení nezbytných záležitostí, které nesnesou odkladu. Kontakt se zaměstnanci úřadu je v uvedeném čase možný pouze po předchozí telefonické domluvě.

Pokladní hodiny

Pondělí: 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá: Zavřeno