Městský úřad Orlová

Poštovní adresa:
Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka Města Orlová:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz
Elektronická adresa pro příjem elektronických podání opatřených uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo podání, u kterých právní předpis nestanoví požadavek na připojení elektronického podpisu.

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Více informacíVyhledávání zaměstnanců

         
Úřední deska

Datum vyvěšení Datum snětí Název
3.2.202320.2.2023Státní veterinární správa - Nařízení SVS - aviární influenza - ohnisko Ostrava-Bartovice - ukončení
3.2.202319.6.2023Český statistický úřad - Životní podmínky 2023
3.2.202315.3.2023EÚ Karviná Mgr. S. Kiselová - Dražební vyhláška - EX 01253/20: Usnesení č.j.: 171EX01253/20-105, povinný SVASTAV s.r.o. Orlová
3.2.20239.3.2023Dražební společnost Morava s.r.o. - dražební vyhláška č. 1421-EDD/22 družstevní podíl u Orlovanu, bytového družstva
3.2.202328.2.2023Záměr o proájmu parkovacích stání v podzemní garáži pod náměstím 28. října v Orlové-Lutyni
2.2.202319.2.2023MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy č.01/2023, ZŠ Ke Studánce Orlová
1.2.20233.3.2023Vyhlášení nálezu 15/2023 klíče
1.2.202322.2.2023Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060872073 pro oblast Orlová-Poruba
31.1.20232.3.2023Vyhlášení nálezu 13/2023 - klíče
30.1.202315.2.2023MěÚ Bohumín - územní rozhodnutí a stavební povolení
30.1.202318.2.2023VŘ 6 2023 administrativní a spisový pracovník
30.1.202317.2.2023El. podání přijaté dne - 27.1.2023,o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro oblast Orlová-Lutyně
30.1.202317.2.2023El. podání přijaté dne - 27.1.202, o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro oblast Orlová-Lutyně
30.1.202315.2.2023Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (p. Tomáš Kováčik, r. 1990)
27.1.202313.4.2023EÚ Klatovy, JUDr. D. Mika - 120 EX 5575/15-260-Další draž. jednání, povinný Zdenka Bučková
27.1.202317.2.2023El. podání přijaté dne - 26.1.2023, pro oblast Orlová-Lutyně, ul. Rychvaldská č.p. 306
26.1.20235.2.2023Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti
26.1.202317.2.2023Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060874510 pro oblast Orlová-Lutyně
25.1.202310.2.2023Nařízení SVS - aviární influenza - ohnisko Ostrava-Bartovice - změna
25.1.202325.2.2023EÚ Šumperk, JUDr. P. Nevěřilová - 225 EX 00989/18-1262, Usnesení o odročení dražebního jednání
25.1.202316.2.2023EÚ Plzeň - M. Tunkl 094 EX 10037/09-188 Usnesení - dražba nemovitostí - povinný Vladimíra Žipajová
25.1.202316.2.2023Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060874281 pro oblast Orlová-Lutyně
24.1.202316.3.2023EÚ Přerov, JUDr. L. Jícha 203 Ex 32592/18 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - povinný Štefan Tulej
24.1.202324.2.2023EÚ JUDr. I. Ivanko -167 EX 716/07-327-dražební vyhláška, povinný Pavel Ščuka
23.1.202323.2.2023Vyhlášení nálezu č. 12/2023
23.1.202323.2.2023Vyhlášení nálezu č. 11/2023 mobilní telefon HUAWEI
23.1.202323.2.2023Vyhlášení nálezu č.10/2023
23.1.202323.2.2023Vyhlášení nálezu 9/2023 - mobilní telefon REDMI
23.1.202323.2.2023Vyhlášení nálezu č. 8/2023 mobilní telefon NAVOM
23.1.202323.2.2023Vyhlášení nálezu č. 7 - mobilní telefon
20.1.202316.2.2023VŘ 1 2023 úředník územního plánu 15.2.2023
17.1.202328.2.2023Volby 2023 - Prezident - Oznámení o konání 2. kola
16.1.202318.2.2023EÚ Přerov, JUDr. L. Jícha - Dražební vyhláška 203 Ex 20217/22 - povinný Martin Hanzal
11.1.2023Pronájem NP 01/76 62,41 m2
9.1.202328.2.2023Volby 2023 - Prezident - Spojení do OVK - Změna
4.1.20234.2.2023Vyhlášení nálezu 1/2023
4.1.202328.2.2023Volby 2023 - Prezident - zvláštní volební urna
4.1.20234.7.2023JUDr. Radim Duda - Dědictví po Miroslavě Burové
2.1.202328.2.2023Volby 2023 - Prezident - Telefonní spojení do OVK
29.12.20221.1.2024SMOOK Karviná - Oznámení - rozpočet pro rok 2023
28.12.202228.2.2023Volby 2023 - Prezident - Volební stanoviště
22.12.202220.5.2023Výzva č. 3/2023 Dotační programy z oblasti sociální a zdravotní v roce 2023 č. 5,6/2023
22.12.202224.3.2023Výzva č. 2/2023 - dotační program na podporu tělovýchovy a sportu
22.12.202224.3.2023Výzva č. 1/2023
16.12.202216.6.2023Notář JUDr. R. Duda - Usnesení ve věci dědictví po Jaromíru Dzwiszovi
16.12.202216.6.2023Notář JUDr. R. Duda usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 28.11.2022
16.12.202228.2.2023Volby 2023 - Prezident - Oznámení o konání voleb
14.12.202228.2.2023Volby 2023 - Prezident - Svolání 1. zasedání OVK
14.12.202228.2.2023Volby 2023 - Prezident - Poučení o důsledcích neúčasti
12.12.2022Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka
12.12.202231.1.2025Zveřejnění schválených dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.
6.12.202218.12.2023Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2023
23.11.2022UPOZORNĚNÍ KE ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY
16.11.2022Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná
10.11.202228.2.2023Volby 2023 - Prezident - Minimální počet členů OVK
10.11.202228.2.2023Volby 2023 - Prezident - Info - volební okrsky
10.11.202228.2.2023Volby 2023 - Prezident ČR - Jmenování zapisovatelů
7.11.20221.1.2024Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2022
1.11.20225.11.2025smlouva 2022_O?FŠK_S_0527
26.10.202230.10.2025VP smlouva 2022_OMFŠK_S_0511
14.10.202215.10.2025NS 2022_OMFŠK_S_0491
12.10.202215.10.2025VP smlouva 2022_OMFŠK_S_0490
12.10.202215.10.2025VP smlouva 2022_OMFŠK_S_0488
12.10.202215.10.2025VP smlouva 2022_OMFŠK_S_0471
12.10.202215.10.2025VP smlouva 2022_OMFŠK_S_0472
12.10.202215.10.2025dodatek č. 1 ke smlouvě
11.10.2022Zveřejnění schválených dokumentů dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
6.10.2022Pronájem NP 04/1000 243,29 m2 - 17 nebytových prostorů ve 2. nadzemním podlaží
1.9.2022Pronájem NP 01/91 48,98 m2
22.8.20221.1.2024ÚZSVM Ostrava - Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb. - Orlová
14.7.2022Vyhlášení nálezu 25/2022
11.7.2022SMOOK - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021
10.6.2022Pronájem NP 01/91 66,43 m2
30.5.202231.5.2025smlouva 2022_OMFŠK_S_0272
25.5.202230.5.2025Smlouva 2022/OMFŠK/S/0252
24.5.202225.5.2025smlouva 2022_OMFŠK_S_0246
23.5.202225.5.2025smlouva 2022_OMFŠK_S_0235
19.5.202220.5.2025SIS 2022_OMFŠK_S_0220
18.5.202218.5.2025Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb.,, o rozpočtových pravdilech územních rozpočtů
17.5.202220.5.2025Smlouva 2022/OMFŠK/S/0199
17.5.202220.5.2025smlouva 2022_OMFŠK_S_0197
12.5.202215.5.2025smlouva 2022_OMFŠK_S_0192
12.5.202215.5.2025smlouva 2022_OMFŠK_S_0191
12.5.202215.5.2025smlouva 2022_OMFŠK_S_0190
24.3.2022SMOOK - Zveřejnění návrhu rozpočtu a rozpočt. výhledu
23.3.202223.3.2025Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
20.12.202131.12.2024dotační smlouva 2021_OMFŠK_S_0514
20.12.202131.12.2024dodatek 2021_OMFŠK_S_0445_1
17.12.202120.12.2024dodatek 2021_OMFŠK_S_0427_1
17.12.202120.12.2024dodatek 2021_OMFŠK_S_0412_1
8.12.202115.12.2024smlouva č. 2021_OMFŠK_S_0492
6.12.20211.1.2027SMOOK - Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí Okresu Karviná na období 2023-2026
16.11.202130.11.2024smlouva 2021_OMFŠK_S_0456
16.11.202130.11.2024smlouva 2021_OMFŠK_S_0457
12.11.20211.12.2024Dotační smlouva č. 2021/OMFŠK/S/0454
3.11.202115.11.2024smlouva 2021_OMFŠK_S_0446
29.10.202130.10.2024smlouva 2021/OMFŠK/S/0444
29.10.202130.10.2024Smlouva 2021/OMFŠK/S/0445
11.10.202131.10.2024smlouva 2021_OMFŠK_S_0416
8.10.20218.10.2024Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.
23.7.2021Pronájem NP 04/1000 222,13 m2
31.5.20215.6.2024smlouva 2021_OMFŠK_S_0257
26.5.202130.5.2024smlouva č. 2021_OMFŠK_S_0252
25.5.202125.5.2024Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
11.5.202130.5.2024smlouva č. 2021_OMFŠK_S_0211
11.5.202130.5.2024smlouva č. 2021_OMFŠK_S_0210
11.5.202130.5.2024smlouva č. 2021_OMFŠK_S_0209
6.5.202130.5.2024smlouva 2021_OMFŠK_S_0194
6.5.202130.5.2024smlouva 2021_OMFŠK_S_0195
18.3.202131.3.2024Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3.2.2021Pronájem NP 01/91 107,93m2
3.2.2021Pronájem NP 01/91 65,83m2
3.2.2021Pronájem plochy pro umístění reklamní plachty o rozměrech 8 x 3 m na fasádě objektu 03/96
15.12.202030.12.2023dodatek č. 2020_OMFŠK_S_0472_1
15.12.202030.12.2023dodatek 2020_OMFŠK_S_0198_1
15.12.202030.12.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0198
14.12.202030.12.2023dodatek č. 1 2020_OMFŠK_S_0272_1
14.12.202014.12.2023Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb.
4.12.20204.12.2023zveřejnění veřejnoprávních smluv
18.11.202025.11.2023smlouva č. 2020_OMFŠK_S_0427
16.11.202030.11.2023smlouva č. 2020_OMFŠK_S_0425
10.11.202015.11.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0412
6.11.202015.11.2023Dotační smlouva č. 2020/OMFŠK/S/0411
6.11.202015.11.2023Nájemní smlouva č. 2020/OMFŠK/S/0410
2.11.202010.11.2023dodatek 2020_OMFŠK_S_0247_1
7.10.202015.10.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0376
8.7.202031.8.2023Dotační smlouva č. 2020/OMFŠK/S/0272 - HC ORLOVÁ, z.s.
30.6.202031.7.2023Dotační smlouva 2020_OMFŠK_S_0247
18.6.202030.6.2023dotační smlouva 2020_OMFŠK_S_0237
17.6.202030.6.2023Dotační smlouva č. 2020_OMFŠK_S_0229
8.6.202030.6.2023Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2.6.202030.6.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0199
6.5.202030.5.2023Smlouva 2020_OMFŠK_S_0118
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
24.3.2020dodatek 2019_OMFŠK_S_0420_1
16.3.202031.3.2023Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.6.2019Vyvěšení záměru - ,,Prodej objektu čp. 840, včetně zastavěného parc. č. 9 o výměře 524 m2 a pozemku parc. č. 10 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Orlová“.
15.8.2018Město Orlová : Oznámení - Smluvní rozsah činností vykonávaných v přenesené působnosti
19.4.2018Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice
9.10.2014Základní registry - Informace pro občany
Zobrazit celou úřední desku