Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Městský úřad Orlová

Poštovní adresa:
Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka Města Orlová:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz
Elektronická adresa pro příjem elektronických podání opatřených uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo podání, u kterých právní předpis nestanoví požadavek na připojení elektronického podpisu.

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333


Úřední hodiny:

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.

Více informacíVyhledávání zaměstnanců

         
Úřední deska

Datum vyvěšení Datum snětí Název
24.9.202010.10.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - OOP č. 23/2020 - místní úprava DZ ul. Potoční
24.9.202010.10.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - OOP č. 24/2020 stanovení místní úpravy DZ ul. Úzká
24.9.202010.10.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - OOP č. 22/2020 - stanovení místní úpravy DZ ul. Energetiků
23.9.20209.10.2020Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odstranění stavby - kotelna I
23.9.20209.10.2020Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odstranění stavby - kotelna II
23.9.20209.10.2020Veřejná vyhláška, rozhodnutí o odstranění stavby - filtrační stanice
23.9.20209.10.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - OOP č. 29/2020 ul. Vocelkova/Šenovská, Petřvald
23.9.20209.10.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - OOP č. 28/2020 ul. Osvobození / U Moravy
22.9.202012.10.2020Zveřejnění přehledu o telefonním spojení do OVK
22.9.202016.11.2020ČEZ - Výzva k provedení ořezu
22.9.202021.10.2020Městský úřad Orlová - Výzva k prodeji majetku města
22.9.2020Pronájem NP 04/1000 1. NP 33,30 m2
21.9.20206.10.2020oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace Podlesí, Petřvald
18.9.20204.10.2020Veřejná vyhláška, rozhodnutí o odstranění stavby železobetonové konstrukce
18.9.20205.10.2020Opatření obecné povahy č. 27/2020
16.9.202022.10.2020Ex. úřad Ostrava - EX 179/19-93 odročení dražby - Jan Rieubauer
15.9.20207.10.2020UZSVM - aukční vyhláška
15.9.202012.10.2020Odvolání a jmenování zapisovatelů okrskových voleb
15.9.202012.10.2020Oznámení o době a místu konání voleb v obci
14.9.20201.10.2020VŘ 12 2020 úředník SPOD - zástup
14.9.202020.10.2020Ex. úřad Karviná - Dražební vyhláška EX 03301/15: Usnesení č.j.: 171EX03301/15-363
10.9.202026.9.2020OBÚ Ostrava -Veřejná vyhláška MěÚ Orlová- Rozhodnutí o odstranění stavby
10.9.202028.9.2020Veřejná vyhláška-Výzva účastníku řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí - Kimberley Ferková, r. 2001
9.9.202019.10.2020Oznámení veřejného projednání změny č. 6 územního plánu Orlové
9.9.202029.9.2020MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - CIENCIAŁA M. L., nar. 1984, Polsko
8.9.202022.10.2020Oprava písemného vyhotovení oznámení o společném jednání k návrhu změny č.2 územního plánu Petřvaldu
4.9.202022.10.2020Oznámení společného jednání k návrhu změny č. 2 územního plánu Petřvaldu
31.8.2020Mimořádné opatření MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN
31.8.2020Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN
28.8.2020Mimořádné opatření č.22/2020
26.8.20202.10.2020Exekutorský úřad -Dražební vyhláška- usnesení
25.8.202012.10.2020Oznámení o svolání 1. zasedání OVK
17.8.202022.10.2020Usnesení - Čechovský Petr - Dražba
14.8.2020Mimořádné opatření č. 20/2020
28.7.20202.10.2020Usnesení - nařízení dražby - povinná Zdeňka Gabčová
28.7.20201.1.2023Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28.7.202012.10.20202020-07-28 UD - 03 - Jmenovani zapisovatelu OVK
28.7.202012.10.20202020-07-28 UD - 01 - Stanoveni minimalniho poctu c
28.7.202012.10.2020Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.7.202018.10.2020Krevní centrum FN Ostrava - výzva
15.7.202023.10.2020Usnesení o odročení dražebního jednání - povinný Jan Riebauer
8.7.202031.8.2023Dotační smlouva č. 2020/OMFŠK/S/0272 - HC ORLOVÁ, z.s.
30.6.202031.7.2023Dotační smlouva 2020_OMFŠK_S_0247
29.6.2020Mimořádné opatření č. 3/2020
24.6.202025.12.2020Usnesení - vyrozumění dědiců o jejich dědickém právu ve věci dědictví po Erně Wojtkové
18.6.202030.6.2023dotační smlouva 2020_OMFŠK_S_0237
17.6.202030.6.2023Dotační smlouva č. 2020_OMFŠK_S_0229
8.6.202030.6.2023Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2.6.202030.6.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0199
6.5.202030.5.2023Smlouva 2020_OMFŠK_S_0118
5.5.202030.9.2021Katastrální úřad pro MS kraj, katastrální pracoviště Karviná - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
30.4.2020Oznámení
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
17.4.2020Informace ke konání sňatečných obřadů od 20.04.2020
8.4.2020CzechPOINT v provozu
3.4.2020 MV a MŽP ČR - Jak nakládat s odpaem v době koronavirové pandemie a stanovisko MV k možnosti obcí dočasně snížit nájemné
30.3.2020Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
24.3.2020dodatek 2019_OMFŠK_S_0420_1
18.3.2020Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež
16.3.202031.3.2023Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
11.3.2020Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
11.3.2020Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
9.3.2020El. podání přijaté dne - 6.3.2020
7.2.202031.12.2021Výzva č.4_2020 k zajištění předfinancování výměn nevyhovujích kotlů na pevná paliva
7.1.20201.2.2023Zveřejnění smlouvy č. 2020/OMFŠK/S/0002 Gracia
18.12.20192.1.2024Zveřejnění oznámení SMOOK o výhledu rozpočtu pro rok 2021-2023
18.12.20192.1.2021Zveřejnění oznámení SMOOK o rozpočtu pro rok 2020
18.12.201925.12.2022Dodatek č. 1 2018_OMFŠK_S_0234_1
11.12.201920.12.2022Zveřejnění Výzvy č. 6/2019
6.12.201915.12.2022Smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0499
27.11.2019SMOOK - Návrh rozpočtu Svazku měst a Obcí okresu Karviná pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023.
27.11.20191.12.2022Dotační smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0472
15.10.201931.10.2022Dodatek č. 1 ke smlouvě 2018/OMFŠK/S/0497/1
14.10.201931.10.2022Zveřejnění smlouvy č. 2019/OMFŠK/S/0420
2.9.201931.12.2022 MZ Praha - Opatření obecné povahy - změna a doplnění ze dne 3.4.2019
15.8.20192.1.2024UZSVM Ostrava - Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - Orlová - aktualizace ke dni 1.8.2019
1.8.2019Pronájem NP 03/96 39,20m2
27.6.201930.6.2022Povinně zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
25.6.201925.6.2022Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
5.6.201910.6.2022smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0247
5.6.201930.6.2022Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4.6.2019Vyvěšení záměru - ,,Prodej objektu čp. 840, včetně zastavěného parc. č. 9 o výměře 524 m2 a pozemku parc. č. 10 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Orlová“.
30.5.201930.5.2022Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
22.5.2019EX. úřad Č. Těšín - Exekuční příkaz 201 EX 01587/16 Zaslání EP s PM dle § 335b o.s.ř. - 125
16.5.2019SMOOK Karviná - závěrečný účet SMOOK za rok 2018
4.4.201931.12.2022Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
19.3.201930.4.2022Povinné zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.1.20194.1.2022Zveřejnění dodatku veřejnoprávní smlouvy SK Slavia Orlová
2.1.201931.12.2020Oznámení SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020
2.1.2019Zveřejnění schválených dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočotvých pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
24.10.201825.10.2021Zveřejnění veřejnoprávních dotačních smluv
10.10.2018Svazek měst a obcí okr. Karviná - Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019
3.10.2018Pronájem NP 04/1230 4,31m2
15.8.2018Město Orlová : Oznámení - Smluvní rozsah činností vykonávaných v přenesené působnosti
7.6.2018Pronájem NP 01/91 107,93m2
5.6.201830.6.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
23.5.20181.7.2021Zveřejnění veřejnoprávních smluv
22.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
7.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
19.4.2018Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice
28.3.2018Pronájem NP 03/96 24,00m2
22.1.2018Pronájem NP 04/796 15,32m2
22.1.2018Pronájem NP 01/91 48,98m2
22.1.2018Pronájem NP 01/91 65,83m2
27.12.201729.12.2020Veřejnoprávní smlouvy na provozování sportovních akcí v roce 2018 - 2017/OMFŠK/S/0593
22.12.201722.12.2020Veřejnoprávní smlouvy na provozování sportovních akcí - 2017/OMFŠK/S/0554
21.12.2017výběrové řízení FPB
9.11.2017Statutární město Karviná - opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Karviná
26.9.201730.9.2020zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
22.6.2016Elektronická evidence tržeb
9.10.2014Základní registry - Informace pro občany
Zobrazit celou úřední deskuPartner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.