Městský úřad Orlová

Poštovní adresa:
Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka Města Orlová:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz
Elektronická adresa pro příjem elektronických podání opatřených uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo podání, u kterých právní předpis nestanoví požadavek na připojení elektronického podpisu.

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Více informacíVyhledávání zaměstnanců

         
Úřední deska

Datum vyvěšení Datum snětí Název
26.2.202131.3.2021Výběrové řízení pro žadatele o úvěr z Fondu podpory bydlení na území města Orlové v roce 2021
25.2.20216.3.2021informace o zahájeném řízení
25.2.202113.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy-veřejná vyhláška-OOP č. 4/2021 - PDZ Petřvald - kulturní akce 2021
24.2.202112.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy-veřejná vyhláška-návrh OOP č. 3/2021, stanovení místní úpravy provozu, ul. U Tesly, Petřvald
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - MLEASING Sp. z.o.o.
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Pecha, Slovensko
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓLKA AKCYJNA WE WROCLAWIU, III ODDZIAL W WARSZAWE
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - KUCZ Slawomir Kamil, nar. 1988, Polsko
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Maly Grzegorz Szymon, nar. 1984, Polsko
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - RZEPIAK Jerzy, nar. 1966, Polsko
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - MICIUL Slawomir, nar. 1972, Polsko
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - JOANNA Janoszek, nar. 1981, Polsko
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - ORAČKOVÁ Dan, nar. 1997, Slovensko
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z.o.o.
23.2.202111.3.2021MěÚ Orlová, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - MILLENNIUM LEASING Sp. z.o.o. oddzial w Tychach
22.2.202115.4.2021EÚ Litoměřice, JUDr. O. Mareš - 124 EX 15435/12-165-Dražební vyhláška, povinný Ladislav Nekoranec
22.2.202110.3.2021OBÚ Ostrava, VV - rozhodnutí odstranění staveb
22.2.202110.3.2021OBÚ Ostrava - VV - rozhodnutí odstranění staveb
22.2.20212.1.2022Svazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení
19.2.202126.3.2021Ex. úřad Brno, Mgr. Jaroslav Homola, 030 EX 2556/03 -554 Dražební vyhláška; povinný
19.2.20218.3.2021Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná na závod
19.2.2021Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj
18.2.20216.3.2021Oznámení záměru města Orlová
18.2.20215.3.2021Závěr zjišťovacího řízení – Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027
18.2.20215.3.2021veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti Ernest Augustyn Pompa (1975)
17.2.20218.3.2021Veřejná vyhláška - doručení
17.2.20211.4.2021Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Ke Studánce 1050 Orlová-Lutyně
17.2.20211.3.2021Usnesení vlády ČR - Sbírka zákonů částka 69
17.2.202112.3.2021VŘ 6 2021 správce IT 2
17.2.202122.4.2021Ex. úřad Klatovy, JUDr. D. Mika - 120 EX 30822/12-45-EPN,231-Dražební vyhláška, povinný Petra Jachymčáková
16.2.20211.3.2021Usnesení vlády Čr. Sbírka zákonů, částka 28, o vyhlášení nouzového stavu
15.2.20214.5.2021Ex. úřad Šumperk, Mgr. M. Kubis - usnesení o odročení dražby USN 139EX 31648/19-055, povinný Jakub Kĺúčik
15.2.202116.3.2021VŘ 5 2021 vedoucí odboru - OMFŠK II.
15.2.20214.5.2021Ex. úřad Šumperk - Mgr. Marcel Kubis - odročení dražebního jednání USN 139EX 28063/14-085 - povinný Jan Turek
11.2.202117.3.2021Usnesení - zemřelá Zdenka Gabzdylová
4.2.202113.3.2021Ex. úřad Frýdek-Místek, Mgr. J. Kocinec - Dražební vyhláška 142 EX 00743/20-026 - povinný Jana Klusová
4.2.20215.3.2021Městský úřad Orlová - Vyhlášení nálezu č. 6/2021
3.2.20216.3.2021Státní pozemkový úřad Frýdek-Místek - Vyložení aktualizované mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastr. úz. Horní Lutyně
3.2.2021Pronájem plochy pro umístění reklamní plachty o rozměrech 8 x 3 m na fasádě objektu 03/96
3.2.2021Pronájem NP 03/96 39,20m2
3.2.2021Pronájem NP 01/91 48,98m2
3.2.2021Pronájem NP 01/91 107,93m2
3.2.2021Pronájem NP 01/91 65,83m2
3.2.2021Pronájem NP 04/796 15,32m2
7.1.202117.4.2021Ex. úřad Ostrava , Mgr. Ivo Nedbálek - Dražební vyhláška - 053 EX 03999/07-127 - povinný Tomáš Feber
7.1.20212.1.2022Svazek měst a obcí okr. Karviná - Oznámení o rozpočtu na rok 2021
6.1.2021Opatření č.1/2021 pro řešení krizové situace
21.12.202030.4.2021Zveřejnění dotační Výzvy č. 1/2021 - podpora kultury, zájmové a spolkové činnosti, dětí a mládeže v roce 2021
21.12.202030.4.2021Dotační Výzva č. 2/2021 - Dotační program na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2021
15.12.202030.12.2023dodatek č. 2020_OMFŠK_S_0472_1
15.12.202030.12.2023dodatek 2020_OMFŠK_S_0198_1
15.12.202030.12.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0198
14.12.202030.12.2023dodatek č. 1 2020_OMFŠK_S_0272_1
14.12.202014.12.2023Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb.
11.12.202031.12.2021Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost
11.12.20201.6.2021OZNÁMENÍ - změny u místního poplatku za komunální odpad a ze psů
11.12.20201.1.2023dodatek č. 1 2019_OMFŠK_S_0499_1
11.12.20201.1.2023Dodatek č. 2 smlouvy 2020_OMFŠK_S_0230_2
4.12.20204.12.2023zveřejnění veřejnoprávních smluv
3.12.20203.5.2021Výzva č. 3/2021 Dotační programy z oblasti sociální a zdravotní v roce 2021 č. 5,6/2021
2.12.2020KHS Ostrava - Mimořádné opatření č. 30/2020
18.11.202025.11.2023smlouva č. 2020_OMFŠK_S_0427
16.11.202030.11.2023smlouva č. 2020_OMFŠK_S_0425
13.11.2020Návrh rozpočtu SMOOK (Svazek měst a obcí okresu Karviná) na rok 2021
10.11.202015.11.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0412
6.11.202015.11.2023Dotační smlouva č. 2020/OMFŠK/S/0411
6.11.202015.11.2023Nájemní smlouva č. 2020/OMFŠK/S/0410
3.11.2020Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN
2.11.202010.11.2023dodatek 2020_OMFŠK_S_0247_1
21.10.2020Krajská hygienická stanice MS kraj - Mimořádné opatření č. 29/2020
7.10.202015.10.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0376
2.10.20202.1.2024Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
28.8.2020Mimořádné opatření č.22/2020
28.7.20201.1.2023Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
8.7.202031.8.2023Dotační smlouva č. 2020/OMFŠK/S/0272 - HC ORLOVÁ, z.s.
30.6.202031.7.2023Dotační smlouva 2020_OMFŠK_S_0247
29.6.2020Mimořádné opatření č. 3/2020
18.6.202030.6.2023dotační smlouva 2020_OMFŠK_S_0237
17.6.202030.6.2023Dotační smlouva č. 2020_OMFŠK_S_0229
8.6.202030.6.2023Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2.6.202030.6.2023smlouva 2020_OMFŠK_S_0199
6.5.202030.5.2023Smlouva 2020_OMFŠK_S_0118
5.5.202030.9.2021Katastrální úřad pro MS kraj, katastrální pracoviště Karviná - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
30.4.2020Oznámení
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
21.4.2020Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
17.4.2020Informace ke konání sňatečných obřadů od 20.04.2020
8.4.2020CzechPOINT v provozu
3.4.2020 MV a MŽP ČR - Jak nakládat s odpaem v době koronavirové pandemie a stanovisko MV k možnosti obcí dočasně snížit nájemné
24.3.2020dodatek 2019_OMFŠK_S_0420_1
16.3.202031.3.2023Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
9.3.2020El. podání přijaté dne - 6.3.2020
7.2.202031.12.2021Výzva č.4_2020 k zajištění předfinancování výměn nevyhovujích kotlů na pevná paliva
7.1.20201.2.2023Zveřejnění smlouvy č. 2020/OMFŠK/S/0002 Gracia
18.12.20192.1.2024Zveřejnění oznámení SMOOK o výhledu rozpočtu pro rok 2021-2023
18.12.201925.12.2022Dodatek č. 1 2018_OMFŠK_S_0234_1
11.12.201920.12.2022Zveřejnění Výzvy č. 6/2019
6.12.201915.12.2022Smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0499
27.11.20191.12.2022Dotační smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0472
15.10.201931.10.2022Dodatek č. 1 ke smlouvě 2018/OMFŠK/S/0497/1
14.10.201931.10.2022Zveřejnění smlouvy č. 2019/OMFŠK/S/0420
2.9.201931.12.2022 MZ Praha - Opatření obecné povahy - změna a doplnění ze dne 3.4.2019
27.6.201930.6.2022Povinně zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
25.6.201925.6.2022Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
5.6.201910.6.2022smlouva č. 2019_OMFŠK_S_0247
5.6.201930.6.2022Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4.6.2019Vyvěšení záměru - ,,Prodej objektu čp. 840, včetně zastavěného parc. č. 9 o výměře 524 m2 a pozemku parc. č. 10 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Orlová“.
30.5.201930.5.2022Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
22.5.2019EX. úřad Č. Těšín - Exekuční příkaz 201 EX 01587/16 Zaslání EP s PM dle § 335b o.s.ř. - 125
4.4.201931.12.2022Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
19.3.201930.4.2022Povinné zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.1.20194.1.2022Zveřejnění dodatku veřejnoprávní smlouvy SK Slavia Orlová
2.1.2019Zveřejnění schválených dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočotvých pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
24.10.201825.10.2021Zveřejnění veřejnoprávních dotačních smluv
15.8.2018Město Orlová : Oznámení - Smluvní rozsah činností vykonávaných v přenesené působnosti
5.6.201830.6.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
23.5.20181.7.2021Zveřejnění veřejnoprávních smluv
22.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
7.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
19.4.2018Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice
21.12.2017výběrové řízení FPB
9.11.2017Statutární město Karviná - opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Karviná
22.6.2016Elektronická evidence tržeb
9.10.2014Základní registry - Informace pro občany
Zobrazit celou úřední desku