DOTAZY OBČANŮ NA MĚSTSKOU POLICII

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


22.1.2021, 16:20, Samuel S.

Dobrý den, mám dotaz když na ulici kpt. Jaroše je značka parkoviště pro osobní vozidla, proč se neřeší parkovaní dodávek, které jsou užitkové vozidla ne osobní vozidla. Vidím zde zaparkováno mnoho dodávek, které svou velikostí zabírají více než jedno parkovací místo, navíc komplikují výjezd osobních vozidel z parkovišť, parkovacího místa a také je je složité objet, protože dost vyčuhují. Nebylo by vhodné tyto užitkové vozidla odsunout na parkoviště pod letním koupalištěm. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Na Váš dotaz lze reagovat podobně jako v případě předchozího tazatele pana P.B. ze dne 22.12.2020. Odpověď je uveřejněna na stránkách města Orlová pod sekcí Městská policie - dotazy. K ulici Kpt. Jaroše lze uvést, že hlídky městské policie v současné době parkující užitková vozidla (dodávky) řeší. Provozovatelé těchto vozidel jsou buď předvolávání nebo projednávání v příkazním řízení. Městská policie tedy na dodržování pravidel parkování v dané lokalitě dohlíží.

MPO22.12.2020, 23:08, P.B.

Dobrý večer,chci se zeptat, proč MP přehlíží parkování užitkových vozidel ( dodávek) na ulici Lesní? Projíždí zde pravidelně, ale dělají, že to nevidí. Pokud vím,tak můžou parkovat u letního koupaliště a né v obytné zóně. Přeji hezký den.

Dobrý den.
Městská policie Orlová již několikrát avizovala, že řešení problematiky v oblasti dopravy (včetně dopravy statické) nebude, vyjma oznámených případů, jejím prioritním úkolem. Nicméně máte pravdu, že se parkování vozidel tohoto typu začíná v Orlové rozmáhat a porušování příslušného Nařízení obce zakazující parkování nákladních vozidel ve vymezených lokalitách způsobuje jiným uživatelům motorových vozidel značné potíže s parkováním. Strážníci městské policie budou tedy zaúkolování zaměřit se a řešit porušování Nařízení obce v rámci své hlídkové činnosti.

Nutno, pro zajímavost ovšem podotknout, že strážníci zaznamenali případ, kdy parkovala na jednom parkovišti dvě užitková vozidla stejné značky a stejného modelu, kdy jedno z těchto vozidel bylo vedeno v databázi motorových vozidel jako osobní vozidlo a druhé jako vozidlo nákladní. Ve finále byl provozovatel dodávky vedené jako nákladní vozidlo projednán za přestupek a provozovatel vedle parkující dodávky, vedené jako vozidlo osobní, zůstal bez postihu. Stávají se tedy případy, že na první pohled je nákladní vozidlo nakonec vozidlem osobním. Tato vozidla mohou veřejná parkoviště využívat.

MPO