Symboly města

MĚSTSKÝ ZNAK

Orlice – symbol, vážící se k nejstarším dějinám obce, současně také jako symbol vyjadřující název obce – orel – Orlová

Strom – erbovní znamení, vyskytující se na nejstarších pečetích. Orlová vznikla na území lužního pralesa, strom ve znaku je listnatý.

Symboly hornictví – rozvoj Orlové, vzrůst obyvatelstva, vedoucí až k přiznání statutu města, je bezprostředně spjat s rozvojem těžby uhlí.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2012

Zpět na výpis