Mapy Orlové

Vytvořili jsme pro Vás mapový server, kde se budeme snažit Vám poskytnout data a informace ze správního území města Orlová a spádových Obcí. Naší snahou je, aby zde nalezli potřebné informace jak běžní uživatelé, tak i odborná veřejnost.

Mapové služby jsou nyní zpracovány technologii MISYS-WEB od firmy GEPRO. Pro správné spuštění aplikace je nutné mít nainstalováno Java Virtual Machine.

Základem uživatelského prostředí je standardní www prohlížeč (MS Internet Explorer, Netscape Navigátor, Mozilla). Všechny operace informačního systému MISYS-WEB se velmi jednoduše ovládají pomocí obrazové nástrojové lišty. Pro snadnou práci jsme pro Vás připravili jednoduchý návod.

Mapový server umožňuje v sekci adresní body vyhledávání a lokalizaci oficiálních adres na území města Orlová a poskytuje také informace o příslušnosti adres do jednotlivých územních a statistických celků.

Mapa slouží k základní orientaci a můžete na ni najít tyto vrstvy:

  • hranice správních obvodů,
  • katastrální mapy,
  • ortorektifikované letecké snímky,
  • čísla popisná,
  • výškopis,
  • územní plán.

Rádi bychom znali Vaše názory, připomínky, či podněty, které by umožnily zdokonalit tyto stránky, resp. zkvalitnit nabízené služby. Za Vaše názory, připomínky a podněty předem děkujeme.

Spuštění mapových podkladů:

Mapový server GEOPORTAL


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.9.2012

Zpět na výpis