Katalog firem - Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s.

Firma:Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s.Vizitka firmy (vCard)
Obor činnosti:Kluby a spolky
Adresa:Orlová-Lutyně
Okružní č.p. 1309
Telefon:770 122 771
Web:www.aozp.cz
E-mail:aozp@email.cz
IČ:22876898 (zobraz v ARESu)
DIČ:CZ22876898
Popis:
Účel spolku:
1.  Ochrana přírody a krajiny. Ochrana ovzduší, lesů, vod a půdního fondu.
2.  V rámci územní působnosti poskytování konzultací, zprostředkování odborných stanovisek a posudků, pořádání školení a veřejnosti prospěšných akcí, také spolupráce, její rozvoj a vedení dialogu s podniky, podnikateli, orgány státní správy a samosprávy, korporacemi, organizacemi, institucemi, spolky atd. v zájmu:
a)    ochrany životního prostředí, předcházení a zabránění jeho narušování, či poškozování; b)ochrany krajinného rázu včetně urbanizované i neurbanizované krajiny;
b)     ochrany krajinného rázu včetně urbanizované i neurbanizované krajiny,
c)    získávání a vyhodnocování informací o zahajování, pokračování i obnově těžby v těžebních lokalitách;
d)    ochrany zdraví a minimalizace dopadů průmyslové a stavební činnosti na občany;
e)    ochrany památek, kulturních hodnot a lidových tradic; f)členů spolku a občanů, ve vztahu k řešení střetu zájmů, aby vlivy ze stavební, průmyslové a hornické činnosti byly přesně a řádně monitorovány a předpokládané i způsobené škody, byly řádně vypořádány.
 3.  Aktivní vyžití občanů formou kulturní, společenské, sportovní, či relaxační činnosti.
 4.   Získávání finanční podpory na činnost a aktivity k naplňování cílů, forem činnosti a správy spolku; ochrana, tvorba, zlepšování, rozvoj a propagace životního prostředí; zajišťování potřebného vzdělávání a odměňování členů spolku; uskutečňování a podpora školení, schůzí a besed, akcí pro dospělé i děti; tvořit, vydávat a šířit tiskoviny, propagační a osvětový materiál; pořizování majetku spolku, jeho provoz, pronájem a údržba.
 Kontaktní osoba: František Vítkovský, předseda

 

Datum aktualizace:17.10.2019

Uvedené informace dodávají samotné firmy a podnikatelé, kteří rovněž zodpovídají za správnost informací.
MIC nenese zodpovědnost za zveřejněné informace.

Zpět na výpis