Historie v datech

Historie Orlové - 1956
1.1.1956

Historie Orlové - 1956

Vládní usnesení z konce předchozího roku umožnilo v druhé polovině 50. let uvolnění určitých finančních prostředků ze státního rozpočtu aspoň po postavení některých menších samoobsluh s potravinami i prodejem průmyslovým zbožím ve starých částech města. Bourání jiných poddolovaných domů však pokračovalo, stále dramatičtěji pr... více informací

Historie Orlové - 1955
1.1.1955

Historie Orlové - 1955

Ustavena Organizace Domovní správa Orlová, řízená národním výborem. Sloužila údržbě státního bytového fondu. Po vyčlenění zdravotnické péče o pracovníky OKR (Ostravsko-karvinského revíru) z rámce OÚNZ (okresního ústavu národního zdraví) v Orlové umístěno sídlo okresního vedení závodního ústavu národního zdraví (ZÚNZ). Další ... více informací

Historie Orlové - 1954
1.1.1954

Historie Orlové - 1954

Teprve po náležitém zpevnění pozic KSČ ve veřejné správě byly organizovány první volby do národních výborů systémem jednotné kandidátky Národní fronty. Předsedou orlovského MěNV opět Rudolf Gojtka. Z náhradních objektů, které měly pomoci udržet ve starých částech Orlové základní vybavenost pro ubývající obyvatelstvo, upozorni... více informací

Historie Orlové - 1953
1.1.1953

Historie Orlové - 1953

Vznik národního podniku Výstavba OKD - závod 33. Byl umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé cihelny. Ustavení podniku Komunální hospodářství města Orlové (později Řemesla a služby) zaměřeného na služby pro město. Novým předsedou MNV v Orlové se po odchodu F. Fajkuse do funkce předsedy ONV v Karviné stal Rudolf Gojtka. ... více informací

Historie Orlové - 1952
1.1.1952

Historie Orlové - 1952

Nejobtížnější období v úsilí o zachování budoucnosti města, protahuje se zhruba do poloviny 50. let. První fáze výstavby nových bytů, sama o sobě nedostatečná, se chýlila ke konci. V rámci centrálně řízené výstavby v regionu se začíná živě rozvíjet výstavba v Karviné, v Šumbarku a Bludovicích (pozdějším Havířově). Tam má směřo... více informací

Historie Orlové - 1951
1.1.1951

Historie Orlové - 1951

V poválečné historii orlovského školství velmi úspěšný rok. V náhradu za důlní škody bylo zahájeno vyučování v nových objektech základních devítiletých škol v Orlové-Zimném dole a v Orlové-Lazích na Veverce. Z původní odborné školy pro ženská povolání v Orlové-Městě vznikla po postupných reorganizacích střední zdravotnická šk... více informací

Strana: 1 2 3