Historie v datech

Historie Orlové - 1980
1.1.1980

Historie Orlové - 1980

Demolice historické budovy zámku (pozdější nemocnice) z roku 1765 ve ,,starém městě“. V posledních letech se budova nacházela už mimo provoz a ve značně zchátralém stavu. Zbourání obchodního domu textilem (za první republiky firma Adolf Wechsler), včetně kiosku s někdejším vývodem důlních plynů (,,věčný oheň“) u křižovatky na... více informací

Historie Orlové - 1979
1.1.1979

Historie Orlové - 1979

Otevření přístavby střediska obchodů a služeb v pravé části areálu ,,U Centra“ v 1 okrsku nového města. Zahájení vyučování v novém objektu Zvláštní školy v Orlové-Lutyni. Otevření kina Vesmír v novém městě s netradičním architektonickým řešením (zavěšeným stropem) a kapacitou 620 míst. Největší událostí roku se stalo dokonč... více informací

Historie Orlové - 1978
1.1.1978

Historie Orlové - 1978

Již poněkolikáté byla upravena koncepce výstavby nového města. Vzhledem k naléhavosti nových bytů v okrese a kraji, byly přestavby o celkové výstavbě bytů v Orlové rozšířeny a její tempo se zrychlilo. V prostoru mezi porubským sídlištěm a 1. okrskem nového města byl odevzdán do užívání nový objekt lidové školy umění, i když s... více informací

Historie Orlové - 1977
1.1.1977

Historie Orlové - 1977

V návaznosti na již vybudovanou samoobsluhu došlo k otevření celého areálu obchodů a služeb „Morava“ ve 2. okrsku nového města. Rozšíření struktur průmyslových závodů v Orlové o provozovnu podniku Svit Gottwaldov v Orlové-Porubě a o provozovnu podniku Tesla Valašské Meziříčí v Orlové-Doubravě, v obou případech s převažujícími... více informací

Historie Orlové - 1976
1.1.1976

Historie Orlové - 1976

Druhý okrsek nového města byl kompletován novou základní školou, postavenou bohužel až v „závěsu“ za narůstající populací. Stále rozvětvenější autobusová doprava si vynutila dočasnou adaptaci dosud volného terénu uprostřed nového města na autobusové nádraží. Výstavba bytů – i když se zpožděním – se přesunula přes hlavní ulic... více informací

Historie Orlové - 1975
1.1.1975

Historie Orlové - 1975

Otevření kluziště s umělo ledovou plochou ve sportovním areálu v příměstské zóně Orlové-Lutyně. Odstěhování učňovské školy z poddolované budovy v Orlové-Městě. ... více informací

Historie Orlové - 1974
1.1.1974

Historie Orlové - 1974

Připojení třítisícové Doubravy k Orlové. Doubrava inklinovala k městu spádovostí na jeho obchodní síť, kulturní dění, střední školy, zdravotnictví, sport, byla propojena zájmově s Orlovou pracovníky Dolu Doubrava a připojení samo korespondovalo s celkovým trendem socialistické éry – integrovat obce do velkých a ještě větších c... více informací

Historie Orlové - 1973
1.1.1973

Historie Orlové - 1973

Dostavění bloku specializovaných obchodů a služeb ve 2. okrsku nového města naproti Domu kultury. V prvním patře byla prozatímně umístěna pobočka karvinského obchodního domu Prior. Vybudování parku ze staré nemocniční zahrady v Orlové-Městě. Orlová oslavila 750. výročí svého vzniku. Vedle řady společenských, kulturních a spo... více informací

Historie Orlové - 1972
1.1.1972

Historie Orlové - 1972

Zřízení Městského domu pionýrů a mládeže v adaptované budově na Kopaninách v Orlové-Městě. Otevření samoobsluhy s potravinami ve 2. okrsku nového města, zatím bez sousedních obchodů. Postupné likvidování většiny poddolovaných domů podél hlavní orlovské ulice v kopci k evangelickému kostelu. ... více informací

Historie Orlové - 1971
1.1.1971

Historie Orlové - 1971

Zahájena stavba nové nemocnice v Orlové – Lutyni. Koncepční, stavební a hlavně finanční problémy však protáhly výstavbu na řadu let. Otevření Domu kultury v novém městě jako společného zařízení města a Dolu Doubrava. Do přízemí pravého křídla Domu kultury se přestěhovala i městská knihovna ze staré Orlové. Volby do národníc... více informací

Historie Orlové - 1970
1.1.1970

Historie Orlové - 1970

19. února schválilo plénum MěNV nový městský znak. Znak vycházel jak z historických tradic regionu, tak ze symboliky života v Orlové a obcích, které ji vytvořily. Otevření restaurace Zlatá orlice, která doplnila blok obchodů a služeb v centru Orlové-Poruby. A je tu další sčítání lidu. Orlová má 24 268 obyvatel, za posledních... více informací

Historie Orlové - 1969
1.1.1969

Historie Orlové - 1969

Zřízení provozovny Karvinských výrobně opravárenských závodů (KAVOZ) u Dolu Václav. Přechodný útlum výstavby nového města, způsobený jak přikázanou změnou dodavatele (místo Pozemních staveb Zlín Bytostav Ostrava), tak neujasněností regionálních prognóz vývoje těžkého průmyslu. Odstřelu padla v oběť – vedle jiných staveb – bu... více informací

Historie Orlové - 1968
1.1.1968

Historie Orlové - 1968

Vzedmutí hladiny politického života v souvislosti s úsilím o reformu socialistického systému vlády v Československu. Porážka demokratizačního procesu vedla i ve městě v následujících letech k politickým čistkám v KSČ i mimo ni, ve společenských organizacích, podnicích a institucích. Otevření Základní školy Na Výhodě v Orlové-L... více informací

Historie Orlové - 1967
1.1.1967

Historie Orlové - 1967

Dokončení ústřední části 1. okrsku nového města otevřením restaurace Centrum a kulturně osvětové části objektu. V příměstské oblasti v Orlové-Lutyni otevřeno letní kino, organicky zakomponované do svahovitého terénu. Zahájena výstavba bytů v 2. okrsku nového města ve směru k pozdější nemocnici. Byly dostavěny v roce 1975, ro... více informací

Historie Orlové - 1966
1.1.1966

Historie Orlové - 1966

Zřízeny technické služby města Orlové. Rovněž tento podnik byl řízen národním výborem. Sloužil potřebám města na úseku odvozu domovních odpadků, údržby zeleně, místních komunikací, veřejného osvětlení a dalších prací pro krytí potřeb obyvatel Orlové. „U Centra“ v 1. okrsku nového města otevřena základní škola, samoobsluha s p... více informací

Historie Orlové - 1965
1.1.1965

Historie Orlové - 1965

Zahájení prací na Parku kultury a oddechu v Orlové-Lutyni. Upravování terénu a budování sportovišť tu probíhalo v 60. i 70. letech a vedlo ke vzniku rozsáhlé příměstské zóny pro využití volného času obyvatel. Dodatečně byl v porubském sídlišti dokončen blok obchodů a služeb. Byl umístěn při hlavní silnici přibližně ve středu ... více informací

Historie Orlové - 1964
1.1.1964

Historie Orlové - 1964

Upřesněné geologické zmapování terénu vedlo k vypracování druhého, upraveného směrného územního plánu rozvoje města. Plán kompletoval dosavadní přestavby o výstavbě nového města zejména v rovině městské veřejné vybavenosti a příměstských oblastí. Otevření škrábárny brambor podniku OKR – Rekultivace v Orlové-Porubě. Mechanizov... více informací

Historie Orlové - 1963
1.1.1963

Historie Orlové - 1963

Stavějí se první byty nového města! Bytová výstavba v jeho prvním okrsku (po pravé straně Masarykovy ulice ve směru od Poruby) proběhla v letech 1963-1968. Vzhledem k možnosti vystavět i výškové domy tu našlo ubytování asi 5 tisíc osob. Poprvé se pořádají orlovské národopisné slavnosti pod názvem Hornické léto. Staly se každý... více informací

Historie Orlové - 1959
1.1.1959

Historie Orlové - 1959

Postavení malého domku pro městskou knihovnu v náhradu za dosavadní sídlo v budově poddolováním těžce postižené spořitelny. Byl umístěn sice nedaleko středu města, avšak uprostřed ohroženého území. Skýtal pracovníkům knihovny jen provizorní podmínky k práci. Dobudování sítě občanských výborů zřizovaných již v předchozích lete... více informací

Historie Orlové - 1958
1.1.1958

Historie Orlové - 1958

V souvislosti s výsledky geologických vrtů se podařilo vedení města zajistit zpracování a schválení prvního komplexního směrného územního plánu rozvoje města. Plán počítal s protažením výstavby na katastr sousední Horní Lutyně (za předpokladu, že dojde k jejímu spojení s Orlovou). Poprvé se tak zrodil dokument počítající ne s ... více informací

Historie Orlové - 1957
1.1.1957

Historie Orlové - 1957

Druhé volby do národních výborů. V podmínkách stávajícího volebního systému skončily jako všechny ostatní totálním „vítězstvím“ jednotné kandidátky Národní fronty. Předsedou MěNV zůstal R. Gojtka. Ustavení dalšího podniku řízeného národním výborem – Drobných provozoven města Orlové. Byly orientovány převážně na rozsahem nevel... více informací

Strana: 1 2 3