Historie Orlové - 2002

  • Dne 16. února zahájil provoz zrekonstruovaný bývalý hotel Stadion. Zařízení s novým názvem SPORT je součástí sportovního komplexu a zimního stadionu. Zprovozněním hotelu vyřešila Orlová problém s ubytováním návštěvníků města.
  • Dne 28. února se otevřely dveře nové Městské polikliniky na Starém náměstí v Orlové-Městě. Své ordinace tam má 12 odborných lékařů. Rekonstrukce architektonicky významného objektu (bývalý obchodní dům Chamrad) proběhla v souladu s vyjádřením památkářů. Vnější vzhled budovy je přizpůsoben architektuře období 1. republiky.
  • Velkým problémem se v Orlové-Městě stalo vyvěrání metanu ze starých důlních děl do kanalizační sítě. Několikrát muselo být Staré náměstí uzavřeno v důsledku nebezpečné koncentrace metanu. Odvětráváním se situace zlepšila, koncem roku město obdrželo od vlády finanční prostředky na projekt řešení úniku metanu.
  • Tento rok byl ve znamení voleb – volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR (červen), Senátu (dvě kola – říjen, listopad)a komunální volby. Ty se konaly 1. a 2. listopadu, zvítězilo Hnutí za práva občanů, volební účast činila 25,73%. Starostou města byl na prvním zasedání nově zvoleného městského zastupitelstva zvolen JUDr. Vladimír Farana

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2002

Zpět na výpis