Historie Orlové - 1992

  • Zahájení kuponové privatizace. Registrace kuponových knížek končila 31. ledna, následně mohli občané investovat prostřednictvím investičních privatizačních fondů či dle vlastního uvážení samostatně.
  • Započal prodej bytového fondu do vlastnictví občanů, v první fázi se jednalo o byty v Orlové-Porubě.
  • Parlamentní volby do Federálního shromáždění a České národní rady proběhly ve dnech 5. až 6. června. V Orlové se voleb zúčastnilo 71,5% voličů, do parlamentu byl z Orlové zvolen Dr. Jaromír Kuča (ČSSD). Celkově v republice i v Orlové zvítězila občanská demokratická strana. Prvního září bylo uvedeno do provozu detašované pracoviště rychlé záchranné služby v NsP Orlová. Bylo vybaveno vozy Avia a Mazda s nejmodernější technikou. Rovněž byla u NsP vybudována přistávací plocha pro vrtulník.
  • Občané si postupně zvykali na překotné změny v rozmístění obchodů, služeb a restaurací na území města. Došlo k ukončení činnosti Sportovně rekreačních služeb (zimní stadion), provoz zimního stadionu převzaly Technické služby. Svou činnost ukončilo i Městské kulturní středisko, Dům kultury byl smluvně zapůjčen na pět let Mgr. Jiřímu Juhászovi.
  • 9. listopadu byl zahájen provoz sociálního zařízení pro denní pobyt našich starších spoluobčanů – Domovinka (v části jeslí v Orlové-Lutyni na V. etapě).

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.1992

Zpět na výpis