Historie Orlové - 1991

  • Zahájení malé privatizace, tzn. prodeje provozních jednotek formou veřejných dražeb. Držby probíhaly v Domě kultury města Orlové za velkého zájmu veřejnosti, první se uskutečnila 6. dubna.
  • Prvního ledna byl Důl Antonín Zápotocký v Orlové-Lazích přejmenován na Důl Lazy.
  • Zahájení spolupráce města Orlové se švýcarským městem IIInau-Effretikon. Proběhly vzájemné návštěvy zástupců měst a byly dohodnuty základní formy spolupráce.
  • Sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v noci z 2. na 3. března. Objevily se podstatné změny oproti minulým sčítáním – nově se uvádělo náboženské vyznání a občané si také mohli zkusit zvolit národnost moravskou, slezskou, romskou a rusínskou. V Orlové se k moravské národnosti přihlásilo 2 913 obyvatel, ke slezské 1 555, k romské 255. Celkový počet obyvatel dosáhl 36 399.
  • Prvního listopadu zahájila činnost městská policie. Byla zřízena k posílení veřejného pořádku. Sídlila v Orlové-městě na Kopaninách.

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.1991

Zpět na výpis