Historie Orlové - 1990

  • Tento rok byl ve znamení revolučních událostí z listopadu 1989 a hlubokých politických a společenských změn.
  • Probíhala náročná jednání u „kulatého stolu“ zástupců Občanského fóra, KSČ a politických stran (Československá sociálně demokratická strana, Československá lidová strana, Československá socialistická strana) s cílem provést rekonstrukci orgánů Městského národního výboru. Mimořádné plenární zasedání MěstNV dne 1. března 1990 schválilo rekonstrukci orgánů podle ústavního zákona č. 14/1990 Sb,, jak bylo dohodnuto při jednáních. Bylo kooptováno 54 nových poslanců (25,3% zástupci KSČ, 74,7% tvoří zástupci Občanského fóra a dalších politických stran).
  • Parlamentní volby ve dnech 8. až 9. června, první místo v republice, okrese i v našem městě obsadilo Občanské fórum.
  • Komunální volby se uskutečnily 24. listopadu – Městské zastupitelstvo Orlová 40 členů, Obecní zastupitelstvo Doubrava 15 členů, dezintegrace Doubravy. Starostou Orlové byl zvolen Ing. Ivo Kotaba. MěstNV mění název na Městský úřad Orlová.
  • Otevření nové budovy Domu dětí a mládeže na III. etapě v Orlové-Lutyni.
  • Dokončení bytové výstavby na V. etapě v Orlové-Lutyni. Kolaudace posledních bytových jednotek a dokončení nákupního střediska Družstevní dům Orel.
  • Do provozu byl uveden penzion pro důchodce Vesna na I. etapě v Orlové-Lutyni.

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.1990

Zpět na výpis