Historie Orlové - 1989

  • Otevření základní školy v 5. okrsku nového města, bohužel, opět se značným opožděním za postupem výstavby bytů.
  • Zrušení poddolováním poškozené Základní školy v Orlové-Městě „Na Kopaninách“, postavené v roce 1926.
  • Rok 1989 končil vystupňováním dlouhodobě se prohlubující nespokojenosti lidí s monolitní politickou a hospodářskou strukturou komunistického režimu v Československu. V závěru roku pronikaly i do Orlové důsledky listopadových událostí v Praze. Na přelomu let 1989 -1990 se začala ve městě formovat nová politická a občanská seskupení jako východisko demokratizačního procesu následných let.

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.1989

Zpět na výpis