Historie Orlové - 1982

  • Otevření základní školy ve 3. okrsku nového města, již tradičně v časovém zpoždění za bytovou výstavbou.
  • Pro české gymnázium, které se tísnilo ve společném objektu se základní školou v porubském sídlišti, byla vyčleněna budova dosavadní základní školy Na Výhodě, ve které ubývalo žáků. Odysea gymnázia tím však nekončila. Nové sídlo bylo na periferii nového města, s obtížnými dopravními podmínkami zejména pro mimoorlovské studenty.
  • V časovém závěsu za byty byla otevřena samoobsluha potravin v dosud rozestavěném středisku obchodů a služeb SMĚR ve 3. okrsku nového města.
  • Zbourání nové sokolovny z roku 1928 (naposledy Dům Baník) v Orlové-Městě.

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.1982

Zpět na výpis