Historie Orlové - 1980

  • Demolice historické budovy zámku (pozdější nemocnice) z roku 1765 ve ,,starém městě“. V posledních letech se budova nacházela už mimo provoz a ve značně zchátralém stavu.
  • Zbourání obchodního domu textilem (za první republiky firma Adolf Wechsler), včetně kiosku s někdejším vývodem důlních plynů (,,věčný oheň“) u křižovatky naproti Dělnickému domu v Orlové-Městě.
  • ve staré části města, v někdejším brigádnickém domově Pod lipou a pozdějším přechodném sídle nemocnice, byla otevřena léčebna pro dlouhodobě nemocné.
  • Počátkem postupného předávání jednotlivých částí ústřední administrativní budovy v novém městě. Uvádění do provozu trvalo do roku 1984.
  • Byla zahájena další etapa bytové výstavby v novém městě – začaly se stavět první byty ve 4 okrsku pro přibližně 3 tisíce obyvatel. Byty byly dostavěny v roce 1984.
  • Výsledky sčítání lidu v roce 1980 v Orlové byly ovlivněny jak přibývajícími byty v novém městě, tak již zmíněným připojením Doubravy. Počet obyvatel města dosáhl nejvyššího čísla 31 190 osob.

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.1980

Zpět na výpis